1401. 30. januar.


Biskop Peder af Roskilde skøder tre brydegårde i Allindemagle til hr. Niels Bille, kannik i Roskilde.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus dei gracia episcopus Roskildensis eternam in domino salutem. ♦ Noueritis nos honorabili uiro domino Nicolao Billenostre Roskildensis ecclesie canonico omnia et singula bona nostra in Alendemagle que de domino Andrea Olaui de Nesby milite iusto scotacionis titulo habuimus uidelicet tres curias uillicales. quarum unam pronunc inhabitat quidam Hemmingus Magni dans pro pensione annua sex pund anone de eadem alteram quidam Iohannes .....[1] dans similiter sex pund anone. terciam uero inhabitat quidam Petrus Iacobi dans quinque pund cum uniuersis predictorum bonorum pertinenciis uidelicet inquilinorum curiis terris dictis stwfæ agris pratis pascuis piscaturis siluis nullis demptis quocumque nomine censeantur tenore presencium scotasse iure perpetuo possidenda recognoscentes nos sufficiens precium ab antedicto domino Nicolao Bille. pro memoratis bonis ad nostrum beneplacitum integre subleuasse unde ipsi domino Nicolao Bille et heredibus suis litteras apertas quas de domino Andrea Olaui milite memorato super prescriptis bonis in Alendemaglæ habuimus una cum eorundem bonorum dominio libere resinamus[2] ♦ In cuius rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillis dilecti capituli nostri Roskildensis necnon uirorum nobilium dominorum Andree Olofsøn de Nesby prescripti Erici Bydelsbagh Iohannis Olaui de Gunnerstorp et Magni Lawonis militum Iohannis Gørstinge et Awonis Steec armigerorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo primo dominica septuagesime.

1. .....] et ord (formentlig et tilnavn) på ca. 7 bogstaver ulæseligt p.g.a. beskadigelse, således også i Dansk Mag. Ordet synes at begynde med s A. 2. resinamus] = resignamus.

Oversættelse

Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. I skal vide, at vi med dette brev har tilskødet den hæderlige mand hr. Niels Bille, kannik ved vor kirke i Roskilde, med evig besiddelsesret vore ejendomme, alle som en, i Allindemagle, som vi med retmæssig skødnings adkomst har erhvervet af hr. Anders Olufsen af Næsbyholm, ridder, nemlig tre brydegårde, af hvilke den ene nu bebos af en vis Hemming Mogensen, der i årlig afgift svarer seks pund korn af samme, den anden af en vis Jens, der ligeledes svarer seks pund korn, den tredje af en vis Peder Jakobsen, der svarer fem pund, med alle fornævnte ejendommes tilliggender, nemlig gårdsæders gårde kaldet stuer (*stufæ), marker, enge, græsgange, fiskevande, skove, intet undtaget, med hvad benævnelse de end kan opregnes. Vi erkender fuldt ud at have oppebåret tilstrækkelig betaling af fornævnte hr. Niels Bille og for omtalte gods efter vor vilje. Derfor overlader vi frit samme hr. Niels Bille og hans arvinger det åbne brev, som vi har fået af omtalte hr. Anders Olufsen, ridder, angående ovennævnte gods i Allindemagle, samt ejendomsretten over samme gods. Til vidnesbyrd herom er vort segl tillige med seglene tilhørende vort elskede Roskilde kapitel samt de velbyrdige mænd, herrerne Anders Olufsen af Næsbyholm, nysnævnt, Erik Bydelsbak, Jens Olufsen af Gundestrup og Mogens Lavesen, riddere, Jens Gyrstinge og Ove Steeg, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1401 9. søndag før påske.