1401. 5. februar.


Esbern Pedersen af Ravnstrup overlader sit gods i Rejnstrup til hr. Anders Jakobsen Lunge mod landgilde i 10 år.

Tekst efter Aa

Tekst

Item ith breff <.....>[1] aff Raffnstrup haffuer leedt her Anders Iacopsøn Lunge i Egede sitt gods i Regenstrup for landgilde vdi x aar. ♦ Datum s. Agatæ dag mcdi.

1. <.....>] brevudstederens navn udeladt ved indførelsen; Thiset foreslår Esbern Pedersøn .

Oversættelse

Et brev, at Esbern Pedersen af Ravnstrup har overladt hr. Anders Jakobsen Lunge i Egede sit gods i Rejnstrup for landgilde i 10 år. Givet sankt Agathes dag 1401.