1401. 26. februar. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. overdrager Nils Larsson, sognepræst i Ålem, det kanonikat og den præbende ved kirken i Linköping, hvortil dronning Margrete havde præsenteret ham.

Tekst efter Aa:

Tekst

Bonifacius (episcopus seruus seruorum dei)[1] uenerabilibus fratribus ..[2] Pacensi et Arosiensi episcopis ac dilecto filio archidiacono ecclesie Lincopensis salutem etcetera ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos dilectus filius Nicolaus Laurencii rector parrochialisecclesie sancti Olauiin Alem Lincopensis diocesis fidedigno commendatur testimonio nos inducunt ut sibi reddamur ad graciam liberales ♦ Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dicti Nicolai peticio continebat/ quod in statutis et consuetudinibus ecclesie Lincopensis canonice editis et inconcusse hactenus obseruatis expresse cauetur/ quod decanus ipsius Lincopensis ecclesie canonicatum et prebendam in eadem una cum dicto decanatu obtinere minime ualeat et deinde canonicatu dicte ecclesie et prebenda dicta Alean in eadem ecclesia Lincopensi ex eo quod dilectus filius Nicolaus Gutmundi ipsius Lincopensis ecclesiecanonicus et huiusmodi prebendam obtinens decanatum ipsius ecclesie qui dignitas principalis in eadem existit et ad eam quis per eleccionem non assumitur[3] extra Romanam curiam tunc certo modo uacantem auctoritate ordinaria sibi collatum extitit pacifice assecutus uacantibus carissima in Christo filia Margareta regina Dacie Swecie et Norweigie[4] illustris eorundem canonicatus et prebende uera patrona et existens in pacifica possessione uel quasi iuris presentandi canonicum ad dictos canonicatum et prebendam prefatum Nicolaum Laurencii uenerabili fratri nostro episcopo Lincopensi infra tempus legittimum presentauit idemque episcopus eundem Nicolaum Laurencii in canonicum ipsius ecclesie auctoritate ordinaria instituit ♦ Cum autem sicut eadem peticio subiungebat prefatus Nicolaus Laurencii dubitet presentacionem et institucionem huiusmodi ex certis causis uiribus non subsistere et sicut accepimus canonicatus et prebenda predicti adhuc ut prefertur uacare noscantur nos uolentes dicto Nicolao Laurencii qui presbiter est premissorum meritorum suorum intuitu graciam facere specialem discrecioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus uos uel duo aut unus uestrum per uos uel alium seu alios canonicatum et prebendam predictas quorum fructus redditus et prouentus uiginti florenorum auri secundum communem extimacionem ualorem annuum ut ipse Nicolaus Laurencii asserit non excedunt siue premisso siue alio quouis modo aut ex alterius cuiuscumque persona seu alias per assecucionem alterius beneficii ecclesiastici quacumque auctoritate collati uel liberam resignacionem alicuius per eum de illis in manibus cuiuscumque ad id potestatem habentis apud sedem apostolicam uel extra dictam curiam eciam coram notario publico et testibus sponte factam et admissam uacent eciam si tanto tempore uacauerint quod eorum collacio iuxta Lateranensis statuta concilii ad predictam sedem legitime deuoluta aut ipsi canonicatus et prebenda disposicioni apostolice specialiter reseruati existant dictusque Nicolaus Gutmundi uel is ex cuius persona ipsi canonicatus et prebenda ultimo uacauerint dicte sedis capellanus nuncius uel alias officialis seu fructuum et prouentuum camere apostolice debitorum collector uel succollector fuerit dummodo prefatus Nicolaus Laurencii in eisdem canonicatu et <prebenda>[5] intrusus non fuerit et tempore date presencium non sit in eis alicui specialiter ius quesitum cum omnibus iuribus et pertinenciis suis eidem Nicolao Laurencii auctoritate nostra conferre et assignare curetis inducentes eum uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem canonicatus et prebende iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendentes inductum amoto exinde quolibet illicito detentore ac facientes eundem Nicolaum Laurencii uel dictum procuratorem pro eo ad huiusmodi prebendam in dicta ecclesia Lincopensi in canonicum recipi et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie cum dicti iuris plenitudine assignatis sibique de ipsorum canonicatus et prebende fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuencionibus uniuersis integre responderi contradictores auctoritate nostra. (appellatione postposita compescendo)[6] non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie Lincopensis contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis aut si aliqui apostolica uel alia quauis auctoritate in eadem Lincopensi ecclesia in canonicos sint recepti uel ut recipiantur insistant seu super prouisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis ipsius ecclesie Lincopensis speciales uel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales. dicte sedis uel legatorum eius litteras impetrarint eciam si per eas ad inhibicionem reseruacionem et decretum uel alias quomodolibet sit processum quibus omnibus dictum Nicolaum Laurencii in assecucione dictorum canonicatus et prebende uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem canonicatuum et prebendarum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari aut si uenerabili fratri nostro episcopo pro tempore existenti et dilectis filiis capitulo Lincopensi uel quibusuis aliis communiter uel diuisim ab eadem sit sede indultum quod ad recepcionem uel prouisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici suspendi uel excommunicari non possint quodque de canonicatibus et prebendis ipsius ecclesie Lincopensis uel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem seu quamuis aliam disposicionem coniunctim uel separatim spectantibus nulli ualeat prouideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali uel speciali cuiuscumque tenoris existat per quam presentibus non expressam uel totaliter non insertam effectus huiusmodi gracie impediri ualeat quomodolibet uel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis seu si dictus Nicolaus Laurencii presens non fuerit ad prestandum de obseruandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie Lincopensis solitum iuramentum dummodo in absencia sua per procuratorem ydoneum. et cum ad ecclesiam ipsam accesserit corporaliter illud prestet aut quod prefatus Nicolaus Laurencii ut asserit dictam parrochialem ecclesiam cuius fructus redditus et prouentus eciam uiginti florenorum auri secundum extimacionem predictam ualorem annuum non excedunt noscitur obtinere ♦ Nos enim exnunc irritum decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter contigerit attemptari ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum quarto kalendas marcii anno duodecimo.

1. Bonifacius (episcopus seruus seruorum dei)] Bonifacius etcetera Aa. 2. ..] = Petro, Boecio og Nicolao. 3. assumitur] rettet fra assumatur Aa. 4. Norweigie] = Norwegie. 5. <prebenda>] mgl. Aa. 6. nostra. (appellatione postposita compescendo)] nostra etcetera Aa.

Oversættelse

Bonifacius, o.s.v., til sine ærværdige brødre biskopperne af Badajoz og Västerås og til sin elskede søn ærkedegnen ved kirken i Linköping hilsen o.s.v. Det sædelige liv, den vandel og den rosværdige retskaffenheds øvrige fortjenester og dyder, for hvilke vor elskede søn Nils Larsson, sognepræst ved sankt Olais kirke i Ålem, Linköping stift, anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise ham nådig gavmildhed. En ansøgning, der jo for nylig er forelagt os på nævnte Nils' vegne, indeholdt, at det i de bestemmelser og sædvaner ved kirken i Linköping, der er udstedt på kanonisk vis og hidtil uanfægtet overholdt, udtrykkeligt fastsættes, at dekanen ved denne kirke i Linköping på ingen måde kan besidde et kanonikat og en præbende i samme sammen med nævnte dekanat, og da dernæst et kanonikat ved nævnte kirke og præbenden, kaldet Alean, ved samme kirke i Linköping var ledige, fordi vor elskede søn Nils Gudmundsson, kannik ved denne kirke i Linköping og i besiddelse af denne præbende, ukæret havde opnået dekanatet ved denne kirke, som er en hoveddignitet ved samme, og hvortil man ikke kan antages ved valg, og som da på en bestemt måde var ledig uden for den romerske kurie, og som var overdraget ham med stiftsbiskoppelig myndighed, præsenterede vor kære datter i Kristus Margrete, Danmarks, Sveriges og Norges berømmelige dronning, ret patronatsejer til samme kanonikat og præbende og i ukæret besiddelse eller så af retten til at præsentere kanniken til nævnte kanonikat og præbende, fornævnte Nils Larsson for vor ærværdige broder biskoppen af Linköping inden det lovformelige tidspunkt, og samme biskop indsatte med stiftsbiskoppelig myndighed samme Nils Larsson som kannik ved denne kirke. Men da, således som samme ansøgning tilføjede, fornævnte Nils Larsson tvivler om, at denne præsentation og indsættelse af visse grunde kan stå for en prøvelse, og fornævnte kanonikat og præbende, således som vi har hørt, stadig som fornævnt vides at være ledige, og da vi ønsker at vise nævnte Nils Larsson, som er præst, særlig nåde i betragtning af hans fornævnte fortjenester, pålægger vi Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at I alle tre eller to eller blot en af Eder personlig eller ved en eller flere andre med vor myndighed skal sørge for at overdrage og anvise samme Nils Larsson fornævnte kanonikat og præbende med al ret og tilbehør, hvis frugter, indtægter og indkomster, som denne Nils Larsson forsikrer, ikke overstiger en årlig værdi af 20 guldfloriner ifølge den almindelige indtægtsangivelse, hvad enten de er ledige på fornævnte eller enhver anden måde eller fra en hvilken som helst anden person eller iøvrigt ved opnåelse af et andet kirkeligt beneficium, der er overdraget med enhver myndighed, eller ved, at en eller anden frivilligt har givet afkald på dem i hænderne på enhver, der har myndighed hertil, ved det apostoliske sæde eller uden for nævnte kurie, og det ligeledes er foretaget af egen drift og tilladt i nærværelse af en offentlig notar og vidner, selv om de har været ledige så lang tid, at deres overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser på lovformelig vis er hjemfaldet til fornævnte sæde, eller dette kanonikat og denne præbende særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og nævnte Nils Gudmundsson eller den, fra hvis person dette kanonikat og denne præbende sidst er blevet ledige, har været nævnte sædes kapellan, nuntius eller official iøvrigt eller kollektor eller underkollektor af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer, når blot fornævnte Nils Larsson ikke har trængt sig ind i samme kanonikat og præbende, og der på tidspunktet for dette brevs givelse ikke særligt er søgt ret for nogen angående dem. I skal fremdeles indføre ham eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat og præbende og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver ulovlig besidder er fjernet derfra, og sørge for at skaffe samme Nils Larsson eller nævnte befuldmægtigede for ham anerkendelse som kannik og broder til denne præbende i nævnte kirke i Linköping, efter at I har anvist ham sæde i koret og plads i kapitlet i denne kirke med nævnte fulde ret, og sørge for, at der fuldt ud svares ham af samtlige frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende, idet I med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel, uanset alle herimod stridende bestemmelser og sædvaner ved denne kirke i Linköping, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset, om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendt som kanniker i samme kirke i Linköping eller gør påstand om anerkendelse eller af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev, at de skal have provision på kanonikater og præbender ved denne kirke i Linköping, eller almindeligt brev om provision på andre kirkelige beneficier i de egne, selv om man derved er skredet til forbud, reservation og erklæring eller er gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at nævnte Nils Larsson frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte kanonikat og præbende, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater og præbender eller beneficier; (Eders overdragelse skal endvidere gælde), uanset om vor ærværdige broder den til enhver tid værende biskop og vore elskede sønner kapitlet i Linköping eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provision af nogen, at de ikke skal kunne tvinges dertil eller rammes af interdikt, suspension eller bandlysning, og at disse kanonikater og præbender ved denne kirke i Linköping eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller hver for sig har ret til overdragelse, provision, præsentation eller al anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler denne bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved virkningen af nærværende nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, hvis nævnte begunstigelse ikke tydeligt omtales eller i fuld udstrækning optages i dette brev, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted; (Eders overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Nils Larsson ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirke i Linköpings bestemmelser og sædvaner, når blot han i sin fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge den, og når han kommer til denne kirke, gør det i egen person, eller (uanset) at fornævnte Nils Larsson, som han forsikrer, vides at besidde nævnte sognekirke, hvis frugter, indtægter og indkomster ligeledes ikke overstiger en årlig værdi af tyve guldfloriner ifølge fornævnte indtægtsangivelse. Thi vi erklærer det fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag. Givet ved sankt Pietro i Rom den 26. februar i vort (pontifikats) tolvte år.