1401. 27. februar. Marienburg


Reces af de preussiske stæders dag i Marienburg.

Udtog efter Aa, udfyldt efter Hanserec.

Tekst

[Anno domini 1401 dominica reminiscere ciuitates Thorun Elbinge et Danczk congregate in] Marienborg subscriptos articulos [Anno indtil pertractabant[1]

<1-2> .....

<3> Item dem vorgescrebin sendeboten ez beuolen mit den von Lubic czu sprechin vnd [den zendeboten von] vnsers heren homeisters wegen czuschriben an den koning vnd koningynne als von [des landes God]Godlande[2] wegen wy sy ez eyns worden/ vff das vnserm heren syn gelt [wider worde wen her <ez>[3] ] vmme des kouffmans willen getan hat

<4-7> .....

<8> Item zullen dy heren von Dantzk[4] senden eynen boten czu Denemarken an den erczbisschoff czu Lunden vmme das gelt czu manen das her noch schuldic ez von Arnd D{ue}k[er]s wegin dor vff her briffe bezigelt hat

<9-11> .....

<12> Item begeren dy von Dantczk das man irem voyte von Schone gebe v. nobelen dy her an dy bude vff Schone vorbůwet hat

<12> Item Peter Honazen sal man syne v nobelen wedder gebin von der bude

1. [Anno indtil pertractabant] anno cccci reminiscere Ba. 2. Godlande] Gotlant Ba. . 3. <ez>] mgl. Aa, Ba. 4. Dantzk] Danczik Ba.

Oversættelse

I år 1401 reminiscere søndag diskuterede de i Marienburg forsamlede stæder Thorn, Elbing og Danzig følgende punkter:

<1-2> … <3> Det er blevet befalet førnævnte sendebud at tale med lübeckerne og sendebudene at skrive på vor hersker højmesterens vegne til kongen og dronningen på øen Gotlands vegne for at høre, hvad de er blevet enige om, så vor hersker kan få sine penge tilbage, idet han gjorde det for købmændenes skyld.

<4-7> … <8> Herrerne fra Danzig skal sende et bud til Danmark til ærkebiskoppen i Lund for at rykke ham for de penge, han skylder på Arnold Dukers vegne, hvilket han har beseglet breve på.

<9-11> … <12> Danzigerne ønsker, at deres foged i Skåne får de 5 nobler, som han har brugt til bygning af boden i Skåne (Aa). <12> Peter Honasen skal have sine 5 nobler fra boden i Skåne tilbage (Ba). <13> …