1401. 1. marts.


Jens Bjørn i Kippinge pantsætter sin halve hovedgård til Jens Troelsen.

Tekst efter reg

Tekst

Item ith breff, att Ienns Biørn y Kippinge pantsetter Iens Trugilsøn sinn halffue hoffuitgaard y Kippinge for iiii marck sølff, v skilling grott i huer marck, wti rede huide penninge. ♦ Datum then anndenn tisdag i faste mcdi.

Oversættelse

Et brev, at Jens Bjørn i Kippinge pantsætter Jens Troelsen sin halve hovedgård i Kippinge for fire mark sølv, regnet fem skilling grot på hver mark, i rede hvide penge. Givet den anden tirsdag i fasten 1401.