1401. 6. marts. Stralsund


Predbjørn Podebusk stadfæster sine forfædres og forældres salg af godset Glewitz til Stralsund og afhænder tillige færgen sammesteds.

Tekst efter A:

Tekst

Ik Pridborvan Pudbuskridder vor my vnde myne eruen bekenne an dessem breue dat ik vornyge vnde bestedighe vnde anname <vnde>[1] holde alle breue vnde islike de de erbarenborghermestere vnde rad to dem Sunde hebben van mynen vorvaren vnde van mynen olderen vor mi allend dat ik hadde in deme gude to dem Glewetze dar de vere afgheid van dem lande to Rugien to dem Starbrade tho. alse de zuluen veere vnde dat vorscreuen gud mit alle syner tobehoringhe mit dem hoghesten richte vnde mit dem sidesten mit aller rechticheid vnde vryheid hebbe ik to eneme ewygen kope vorkopt vnde gheghunt dem vorscreuen rade to dem Sunde des gudes vnde der vere to brukende vnde toghunnende wente ze wyllen vnde anders ok nummende tohebbende wente dat gud vnde de vere vorscreuen is myn bet an dessen yeghenwardigen dagh vnde ik sta dar nummende wes ane tho behawen deme rade to dem Sunde vnde de moghen mit dem gude vnde mit der vere don wat se wyllen tobeholdende ewychliken ofte aftoleggende edder to vorwandelden vnde to makende dar mede wo id en behaghet ♦ Vor dessen kop vnde ghunste hebbe ik vul vor entfanghen van dem vorscreuen rade er der makinghe desses breues ♦ To ener openbaren tuchenisse desser vorscreuen dinghe hebbe ik vor my vnde vor myne eruen myn ingeseghel ghehenghet vor dessen breff ♦ Datum Sundis anno domini m°cccc° primo dominica qua cantatur Oculi mei.

1. <vnde>] mgl. A.

Oversættelse

Jeg, Predbjørn von Podebusk, ridder, erklærer ved dette brev på mine og mine arvingers vegne, at jeg fornyer, stadfæster, accepterer og overholder alle og enhver af de skriftlige aftaler, som de hæderlige borgmestre og rådet i Stralsund har indgået med mine forfædre og mine forældre før mig på mit gods i Glewitz, hvor færgen afgår fra øen Rügen til Stahlbrode. Således har jeg for evigt solgt samme færge og førnævnte gods med alt tilliggende, med højeste og laveste retsudøvelse og alle rettigheder og privilegier, og jeg har indvilget i, at rådet i Stralsund når som helst bruger og nyder godt af godset og færgen, men ellers ingen andre, for godset og færgen har tilhørt mig indtil dags dato, og jeg tilstræber, at ingen skal have det bortset fra rådet i Stralsund, og de må gøre med godset og færgen, hvad de vil: beholde begge dele for evigt, nedlægge dem, lave om på dem eller gøre med dem, hvad de har lyst til. For dette salg og denne begunstigelse har jeg fået fuld godtgørelse fra rådet før udfærdigelsen af denne skriftlige aftale. Til åbenbart vidnesbyrd om disse førnævnte sager har jeg på mine og mine arvingers vegne hængt mit segl på dette brev. Givet i Stralsund i Guds år 1401 første søndag, hvor der synges Oculi mei.