1401. 20. marts.


Thomas Pedersen Jul oplader Ivar Pedersen Jul alt det gods, der var tilfaldet ham efter afdøde Ejler Jul i og uden for Flensborg.

Tekst efter A:

Tekst

Ik Tammes Peterson. de Iwl gheheyten is vnde myne eruen. bekennen vnde betughen openbare in desme breue vor al den ghennen de ene zeen edder høren lezen. dat wy vplaten rechtliken vnde redeliken. Ywer Petersonde Iwl gheheten is vnde synen rechten eruen. al dat erue vnde al dat ghud. dat vns anghestoruen is vnde to vallen mach. yd lygghe bynnen Flensborch. edder buten Flensborch also van Eler Iwls weghen dem got ghenedich sy. vnde ik Tammes Peterson vorbynomet vnde myne eruen scholen vnde willen. den vorscreuenen Ywer Peterson vnde sine eruen nummer mere schuldighen mit worden mit daden edder mit werken in nenen steden also van des ghudes weghene. vnde louen dat in ghuden truwen stede vnde vaste to holdende zunder alle arghelist vnde hulperede de my Tammes Peterson vorbynomet vnde mynen eruen vromen møghen. vnde dem vorscreuenen Ywer Peterson vnde sinen eruen schaden møghen. ♦ To ener groterer bewisinghe vnde betuchnisse al desser vorscreuenen stucke. so hebbe ik Tammes Peterson vorbynømet myn ingheseghel mit ia vnde mit willen vnde mit wol beradenem m{ov}de ghehenghet laten vor dessen bref. de gheuen vnde screuen is na godes boort veertyen hůndert iar. vnde in deme neghisten iare dar na. des neghisten sondaghes vor palmen.

Oversættelse

Jeg, Thomas Pedersen, kaldet Jul, og mine arvinger erklærer og bevidner ved dette brev åbenlyst for alle dem, der ser det eller får det læst op, at vi retmæssigt og redeligt oplader Ivar Pedersen, kaldet Jul, og hans retmæssige arvinger al den arv og alt det gods, vi har fået i arv og som kan tilfalde os fra salig Ejler Jul, hvad enten det ligger i eller uden for Flensborg. Jeg, førnævnte Thomas Pedersen, og mine arvinger skal og vil aldrig mere på nogen måde skylde førnævnte Ivar Pedersen og hans arvinger noget mere angående godset, hverken med ord, gerninger eller arbejde. Vi lover at overholde dette i fast og urokkeligt troskab uden svig eller undskyldninger, der måtte gavne mig, førnævnte Thomas Pedersen, og mine arvinger og skade førnævnte Ivar Pedersen og hans arvinger. Til større sikkerhed og vidnesbyrd for alle disse førnævnte punkter har jeg, førnævnte Thomas Pedersen, med frivilligt samtykke og ved min fornufts fulde brug ladet mit segl hænge for dette brev, der er givet og skrevet i det 1401. år efter Guds fødsel sidste søndag før palmesøndag.