1401. 26. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger kapitlet ved kirken i Odense at vise den udvalgte biskop Jens lydighed og ærbødighed.

Tekst efter Aa

Tekst

Simili modo[1] dilectis filiis capitulo ecclesie Ottoniensis salutem etcetera ♦ Romani pontificis etcetera[2] ♦ Quocirca discrecioni uestre per apostolica scripta mandamus quatinus eundem Iohannemelectum tamquam patrem et pastorem animarum uestrarum grato admittentes honore ac exhibentes sibi obedientiam et reuerentiam debitam et deuotam eius salubria monita et mandata suscipientes humiliter et efficaciter adimplere curetis ♦ Alioquin sentenciam quam idem Iohannes electus rite tulerit in rebelles ratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam inuiolabiliter obseruari ♦ Datum ut supra[3]

1. Simili modo] cf. nr. 14010326009, 1401. 26. marts. 2. pontificis etcetera] cf. nr. 14010326009, 1401. 26. marts. 3. Datum ut supra] cf. nr. 14010326009, 1401. 26. marts.

Oversættelse

På lignende måde til vore elskede sønner kapitlet ved kirken i Odense hilsen o.s.v. Den årvågne forsorg o.s.v.. Derfor pålægger vi Eder, gode mænd, ved apostolisk brev, at I med kærkommen hæder godkender samme Jens, udvalgt biskop, som fader og hyrde for Eders sjæle, at I skal vise ham skyldig og hengiven lydighed og ærbødighed, og at I ydmygt skal modtage hans frelsebringende påmindelser og pålæg og beflitte Eder på virkningsfuldt at opfylde dem. I modsat fald vil vi stadfæste den dom, som samme Jens, udvalgt biskop, på gyldig vis måtte fælde mod de genstridige, og med Guds hjælp lade den overholde ubrydeligt, indtil passende oprejsning har fundet sted. Givet som ovenfor.