1401. 26. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger menigheden i Odense stift at vise Jens, udvalgt biskop, lydighed og ærbødighed.

Tekst efter Aa:

Tekst

Simili modo[1] dilectis filiis populo ciuitatis et diocesis Ottoniensis salutem etcetera ♦ Romani pontificis etcetera[2] ♦ Quocirca uniuersitatem uestram rogamus et hortamur attente per apostolica scripta uobis mandantes quatinus eundem Iohannemelectum tamquam patrem et pastorem animarum uestrarum deuote suscipientes et debita honorificentia prosequentes ipsius salubribus monitis et mandatis humiliter intendatis ita quod ipse in uobis deuotionis filios et uos in eo per consequens patrem inuenisse beniuolum gaudeatis ♦ Datum ut supra.Datum ut supra[3]

1. Simili modo] cf. nr. 14010326001, 1401. 26. marts. 2. pontificis etcetera] cf. nr. 14010326001, 1401. 26. marts. 3. Datum ut supra] cf. nr. 14010326001, 1401. 26. marts.

Oversættelse

På lignende måde til vore elskede sønner menigheden i Odense stad og stift hilsen o.s.v. Den årvågne forsorg o.s.v. Derfor beder og opfordrer vi Eder alle indtrængende, idet vi pålægger Eder ved apostolisk brev, at I fromt skal tage imod samme Jens, udvalgt biskop, som fader og hyrde for Eders sjæle, og at I skal omfatte ham med tilbørlig hædersbevisning og ydmygt give agt på hans frelsebringende påmindelser og pålæg, således at han kan glæde sig over at have fundet hengivne sønner i Eder og I som følge deraf en velvillig fader i ham. Givet som ovenfor.