1401. 26. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger alle Odensekirkens vasaller at vise Jens, udvalgt biskop, troskab og yde ham sædvanlig tjeneste.

Tekst efter Aa:

Tekst

Simili modo[1] dilectis filiis uniuersis uasallis ecclesie Ottoniensis salutem etcetera ♦ Romani pontificis etcetera[2] ♦ Quocirca uniuersitati uestre per apostolica scripta mandamus quatinus eundem Iohannem electum pro dicte sedis et nostra reuerentia debito prosequentes honore ac ipsius salubribus monitis et mandatis efficaciter intendentes ei fidelitatem solitam necnon consueta seruitia et iura a uobis sibi debita exhibere integre studeatis ♦ Alioquin sentenciam siue penam quam idem Iohannes electus rite tulerit seu statuerit in rebelles ratam habebimus et faciemus domino auctore usque ad satisfactionem condignam inuiolabiliter obseruari ♦ Datum ut supra[3]

1. Simili modo] cf. nr. 14010326001, 1401. 26. marts. 2. pontificis etcetera] cf. nr. 14010326001, 1401. 26. marts. 3. Datum ut supra] cf. nr. 14010326001, 1401. 26. marts.

Oversættelse

På lignende måde til vore elskede sønner alle Odensekirkens vasaller hilsen o.s.v. Den årvågne forsorg o.s.v.. Derfor pålægger vi Eder alle ved apostolisk brev, at I af ærbødighed for nævnte sæde og os omfatter samme Jens, udvalgt biskop, med tilbørlig hæder og virkningsfuldt giver agt på hans frelsebringende påmindelser og befalinger og ivrer efter fuldt ud at vise ham sædvanlig troskab samt svare ham de sædvanlige tjenester og afgifter, der skyldes ham af Eder. I modsat fald vil vi stadfæste den dom eller straf, som samme Jens, udvalgt biskop, på gyldig vis fælder mod de genstridige, og vil med Guds hjælp lade den ubrydeligt overholde, indtil passende oprejsning har fundet sted. Givet som ovenfor.