1401. 26. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. giver Jens, udvalgt biskop af Odense, tilladelse til at modtage indvielsens nådegave af den biskop, han ønsker.

Tekst efter Aa

Tekst

Bonifacius etcetera dilecto filio Iohanni electo Ottoniensi salutem etcetera ♦ Cum nos pridem ecclesie Ottoniensis pastoris regimine destitute de persona tua nobis et fratribus nostris ob tuorum exigentiam meritorum accepta de fratrum eorundem consilio auctoritate apostolica duximus prouidendum preficiendo te illi in episcopum et pastorem prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur nos ad ea que tue commoditatis augmentum cedere ualeant fauorabiliter intendentes tuis in hac parte supplicationibus inclinati tibi ut quocumque malueris catholico antistite graciam et communionem apostolice sedis habente astitis et in hoc sibi assistentibus duobus uel tribus catholicis episcopis similem graciam et communionem habentibus munus consecrationis recipere ualeas ac eidem antistiti ut munus predictum auctoritate nostra impendere libere tibi possit plenam et liberam concedimus tenore presentium facultatem ♦ Uolumus autem quod idem antistes qui tibi prefatum munus impendet a te nostro et ecclesie Romane nomine fidelitatis debite solitum recipiat iuramentum iuxta formam quam sub bulla nostra mittimus interclusam ac formam iuramenti quod te prestare contigerit nobis de uerbo ad uerbum per tuas patentes litteras tuo sigillo signatas per proprium nuncium quantocius destinare procures quodque per hoc uenerabili fratre nostro archiepiscopo Lundensi cui prefata ecclesia metropolitico iure subesse dinoscitur nullum imposterum preiudicium generetur ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum septimo kalendas aprilis anno duodecimo.

Oversættelse

Bonifacius o.s.v. til sin elskede søn Jens, udvalgt biskop af Odense, hilsen o.s.v. Da vi tidligere på vore brødres råd og med apostolisk myndighed har ladet kirken i Odense, der var berøvet sin hyrdes styrke, tildele til Din person ved provision, Dig, hvem vi og samme brødre fandt egnet i kraft af Dine fortjenester, og da vi har sat Dig i spidsen for den som biskop og hyrde, således som det fuldstændigt indeholdes i vort herom affattede brev, giver vi nådigt agt på, hvad der kan befordre Dit vel, hvorfor vi bøjer os for Dine bønner og med dette brev bevilger Dig fuld og fri adgang til, at Du kan modtage indvielsens nådegave af en hvilken som helst rettroende biskop, Du måtte ønske, som har det, idet to eller tre rettroende biskopper, der ligeledes har det apostoliske sædes nåde og er i samfund med det, skal tilknyttes og bistå ham hermed. Men det er vor vilje, at den samme biskop, som yder Dig og fornævnte nådegave, i vort oden romerske kirkes navn skal modtage den sædvanlige ed om tilbørlig troskab af Dig i overensstemmelse med den formular, som vi sender Dig indesluttet under vor bulle, og ordlyden af den ed, som Du aflægger, skal Du sørge for så hurtigt som muligt ved Din egen sendemand at sende os ord til andet ved åbent brev af Dig, forsynet med Dit segl. Herved skal der dog ikke voldes nogle fremtidigt afbræk i vor ærværdige broder, ærkebiskoppen af Lunds rettigheder, hvem fornævnte kirke ifølge ærkebiskoppelig ret vides at være undergivet. Givet ved S. Pietro i Rom den 26. marts i vort (pontifikats) tolvte år.