1401. 26. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. reserverer uden foregående ansøgning kantordømmet ved kirken i Roskilde for Jens Brynnekesen, kannik sammesteds.

Tekst efter Aa

Tekst

Bonifatius (episcopus seruus seruorum dei)[1] ) dilecto filio Iohanni Brunikini canonico Roskildensi salutem (et apostolicam benedictionem)[2] ♦ Uite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita super quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio nos inducunt ut tibi reddamur ad graciam liberales/ ♦ Dudum siquidem omnes dignitates personatus et officia ceteraque beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura que promouendi per nos ad quarumcumque ecclesiarum cathedralium regimina tempore promocionum huiusmodi obtinerent extunc et inantea uacatura collacioni et disposicioni nostre reseruantes decreuimus extunc irritum et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter contingeret attemptari/ ♦ Cum itaque postmodum cantoria ecclesie Roskildensis quam dilectus filius Iohannes Awonis electus Ottoniensis tempore promocionis per nos de eo ad ecclesiam Ottoniensem tunc pastore carentem facte obtinebat prout adhuc obtinet per huiusmodi promocionem et munus consecracionis eidem Iohanni impendendum uacare speretur in breui nullusque de illa preter nos hac uice disponere potuerit siue possit reseruacione et decreto obsistentibus supradictis nos uolentes tibi qui presbiter es premissorum meritorum tuorum intuitu graciam facere specialem et te in dicta ecclesia amplius honorare cantoriam predictam cuius fructus redditus et prouentus duodecim marcharum argenti puri secundum communem extimacionem ualorem annuum ut asseritur non excedunt cum illam ut premittitur uel per lapsum temporis de consecrandis episcopis a canonibus diffiniti uel alio quouis modo eciam si per ipsius electi obitum uacare contigerit conferendam tibi cum omnibus iuribus et pertinenciis suis eciam si curata et dignitas maior post pontificalem in dicta ecclesia fuerit et ad eam consueuerit quis per electionem assumi motu proprio non ad tuam uel alterius pro te nobis super hoc oblate peticionis instanciam sed de nostra mera liberalitate donacioni apostolice reseruamus districtius inhibentes uenerabili fratri nostro episcopo et dilectis filiis capitulo Roskildensi ac illi uel illis ad quem uel ad quos ipsius cantorie collacio prouisio presentacio electio seu queuis alia disposicio communiter uel diuisim pertinet ne de dicta cantoria contra huiusmodi nostram reseruacionem disponere quoquomodo presumant/ decernentes prout est irritum et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter attemptatum forsan est hactenus uel imposterum contigerit attemptari non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie Roskildensis contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacumque firmitate alia roboratis seu si aliqui super prouisionibus sibi faciendis de dignitatibus personatibus uel officiis in dicta ecclesia speciales aut aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales apostolice sedis uel legatorum eius litteras impetrarint etiam si per eas ad inhibicionem reseruacionem et decretum uel alias quomodolibet sit processum quibus omnibus te in assecucione dicte cantorie uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem dignitatum personatuum uel officiorum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari/ seu si eisdem episcopo et capitulo uel quibusuis aliis communiter uel diuisim ab eadem sit sede indultum quod ad recepcionem uel prouisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli[3] non possint/ quodque de dignitatibus personatibus uel officiis aut aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem electionem seu quamuis aliam disposicionem coniunctim uel separatim spectantibus nulli ualeat prouideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali uel speciali cuiuscumque tenoris existat per quam presentibus non expressam uel totaliter non insertam effectus huiusmodi gracie impediri ualeat quomodolibet uel differri et de qua cuiusque[4] toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis aut si presens non fueris ad prestandum de obseruandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie racione dicte cantorie solitum iuramentum dummodo in[5] absencia tua per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam ipsam accesseris corporaliter illud prestes/ ♦ Ceterum uolentes quod presentes nostre littere[6] plenum sortiantur effectum ex certa sciencia auctoritate apostolica tenore presencium declaramus nostre intencionis fuisse et esse[7] tibi duntaxat et nulli alteri cuiuscumque dignitatis status gradus ordinis uel condicionis existat sub presentis aut cuiuscumque diei data de dicta cantoria uoluisse et uelle graciam fecisse et facere et si forte reperiri contingat nos de cantoria huiusmodi alicui uel aliquibus alii uel aliis concessisse aut mandasse prouideri eciam si ille uel illi auctoritate litterarum nostrarum ei uel eis antea sub quacumque forma uel expressione uerborum factarum cantoriam predictam sic ut premittitur uacantem acceptauerit uel acceptauerint ac de illa earundem litterarum uigore sibi fecerit uel fecerint prouideri talia concessiones prouisiones et mandata et quecumque inde secuta eciam auctoritate et motu proprio predictis exnunc cassamus et irritamus ac nullius uolumus esse roboris uel momenti/ presentesque litteras nostras per quas tibi de dicta cantoria mandauimus prouideri ut prefertur perinde ualere et sortiri effectum debere ac de ipsa tibi prouideri posse et debere decernimus ac si concessiones et mandata huiusmodi per nos alicui alii uel aliquibus aliis ut prefertur facte non fuissent seu minime processissent predictis necnon ordinacionibus nostris et constitucionibus apostolicis et aliis contrariis non obstantibus quibuscumque ♦ Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam)[8] nostre reseruacionis inhibicionis constitucionis uoluntatis declaracionis cassacionis et irritacionis infringere (uel ei ausu temerario contraire)[9] ♦ Si quis autem (hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)[10] . ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum septimo kalendas aprilis anno duodecimo.

1. Bonifatius (episcopus seruus seruorum dei)] Bonifatius etcetera Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 3. compelli] herefter overstreget aut quod interdici suspendi uel excommunicari Aa. 4. cuiusque] cuiuscumque Aa. 5. in] in in på linieovergang Aa. 6. nostre littere] littere nostre med omflytningstegn Aa. 7. esse] herefter overstreget d Aa. 8. Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam)] Nulli ergo etcetera Aa. 9. infringere (uel ei ausu temerario contraire)] infringere etcetera Aa. 10. autem (hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum)] autem etcetera Aa.

Oversættelse

Bonifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin elskede søn Jens Brynnekesen, kannik i Roskilde, hilsen og apostolisk velsignelse. Dit sædvanlige liv, Din vandel og Din rosværdige retskaffenheds øvrige fortjenester og dyder, for hvilke Du anbefales til os ved troværdige mænds vidnesbyrd, bevæger os til at vise Dig nådig gavmildhed. Da vi i sin tid reserverede alle digniteter, personater og officier og øvrige kirkelige beneficier med eller uden sjælesorg, som de, der skulle forfremmes af os til styret af alle domkirker, på tidspunktet for disse forfremmelser besad, og som fra da af eller i fremtiden ville blive ledige, for vor overdragelse og rådighed, erklærede vi det fra da af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag. Da nu vor elskede søn Jens Ovesen, udvalgt biskop af Odense, besad kantordømmet ved kirken i Roskilde - således som han stadig besidder det - på det tidspunkt, da han forfremmedes af os til kirken i Odense, som da savnede en hyrde, og da det senere forhåbentlig om kort tid bliver ledig, efter at samme Jens således er blevet forfremmet og skal modtage indvielsens nådegave, og da ingen uden os denne gang har kunnet eller kan råde over det, eftersom ovennævnte reservation og erklæring lægger sig hindrende i vejen, og da vi ønsker at vise Dig, Du, som er præst, særlig nåde i betragtning af Dine fornævnte fortjeneste og yderligere hædre Dig i nævnte kirke, reserverer vi for apostolisk rådighed af egen drift, ikke efter Din eller en andens indtrængende ansøgning, der er forelagt os herom på Dine vegne, men af vor rene gavmildhed fornævnte kantordømme, hvis frugter, indtægter og indkomster, som det forsikres, ikke overstiger 12 mark lødigt sølv i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse, når det måtte blive ledigt som fornævnt eller ved udløbet af den tid, der er fastslået i den kanoniske ret angående indvielse af biskopper, eller iøvrigt på enhver måde, selv om det er ved den udvalgte biskops død, at overdrage Dig med al ret og tilbehør, selv om det er forbundet med sjælesorg og er den største dignitet efter den biskoppelige i nævnte kirke, og man plejer at antages til den ved valg. Vi forbyder strengt vor ærværdige broder biskoppen og vore elskede sønner kapitlet i Roskilde og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af, valget til eller al den anden rådighed over dette kantordømme i fællesskab eller hver for sig hører, at driste sig til at træffe bestemmelse om dette kantordømme i modstrid med denne vor reservation, idet vi erklærer det ugyldigt og magtesløst, hvad det også er i sig selv, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden viden herom hidtil skulle have forsøgt eller i fremtiden skulle forsøge at handle anderledes i denne sag, uanset alle bestemmelser og sædvaner ved denne kirke i Roskilde, der strider herimod, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset, om nogen af det apostoliske sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på digniteter, personater eller officier ved nævnte kirke, eller almindeligt brev om provision på kirkelige beneficier i de egne, selv om man derved er skredet til forbud, reservation og afgørelse eller er gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at Du frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte kantordømme, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre digniteter, personater eller officier eller beneficier; (vor overdragelse gælder endvidere), uanset om samme biskop og kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil, og at digniteter, personater eller officier eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation, valg eller anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler den bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilken ordlyd den så har, hvorved virkningen af nærværende nådesbevisning på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, hvis nævnte begunstigelse ikke tydeligt omtales eller i fuld udstrækning optages i dette brev, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted; (vor overdragelse gælder også), hvis Du ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirkes bestemmelser og sædvaner på grund af nævnte kantordømme, når blot Du og Din fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge den, og når Du kommer til denne kirke, gør det i egen person. Men det er vor vilje, at dette vort brevs ordlyd med apostolisk myndighed ifølge sikker viden, at det har været og er vor hensigt at have villet og ville vise Dig alene og ingen anden, hvilken dignitet, stilling, stand, grad, orden eller rang han end indtager, nåde angående nævnte kantordømme under nærværende eller enhver anden dags dato, og hvis man muligvis skulle finde, at vi har tilstået eller befalet, at dette kantordømme skulle gives til en anden eller nogle andre ved provision, selv om de ved vort brevs myndighed, der tidligere er udstedt for dem under enhver ordlyd eller udtryksmåde, har godtaget fornævnte kantordømme, der således er ledigt som fornævnt, og de i kraft af samme brev har ladet sig det give ved provision, kasserer og ugyldiggør vi fra nu af sådanne tilståelser, provisioner og befalinger og alt, hvad der ligeledes er fulgt derefter, med fornævnte myndighed og af fornævnte egen drift, og vil, at de skal være uden styrke eller betydning, og vi erklærer, at dette vort brev, hvorved vi har befalet, at nævnte kantordømme skulle gives Dig ved provision som fornævnt, derefter skal stå ved magt og have sin virkning, og at det kan og skal gives Dig ved provision, som om disse tilståelser og befalinger, der som fornævnt var udstedt af os til en anden eller nogle andre, ikke havde eksisteret eller slet ikke var fremkommet, samt uanset vore fornævnte forordninger og apostoliske bestemmelser og andet, der strider herimod. Intet menneske må bryde dette vort reservations-, forbud-, bestemmelses-, viljes-, erklærings-, kassations- og ugyldiggørelsesbrev eller dumdristigt handle derimod. Hvis nogen drister sig til at forsøge dette, må han vide, at han derved vil pådrage sig Gud den almægtiges og hans hellige apostle Petrus' og Paulus' vrede. Givet ved S. Pietro i Rom den 26. marts i vort (pontifikats) tolvte år.