1401. 26. marts. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger biskoppen af Roskilde at reservere det kanonikat og den præbende ved kirken i Lund, der blev ledige ved Jens Ovesens udnævnelse til biskop af Odense, for Jens Pedersen, gejstlig i Lunds stift.

Tekst efter Aa:

Tekst

Bonifacius (episcopus seruus seruorum dei)[1] ) uenerabili fratri episcopo Roskildensi salutem (et apostolicam benedictionem)[2] ♦ Dignum arbitramur (et congruum ut illis se reddat sedes apostolica graciosam quibus ad id propria uirtutum merita laudabiliter suffragantur)[3] ♦ Cum itaque canonicatus et prebenda ecclesie Lundensis quos dilectus filius Iohanneselectus Ottoniensis tempore promocionis per nos facte de ipso ad ecclesiam Ottoniensem tunc uacantem obtinebat prout adhuc obtinet per huiusmodi promocionem et munus consecracionis eidem electo impendendum uacare sperentur in breui nos uolentes dilectum filium clericum[4] Lundensis diocesis apud nos de uite ac morum honestate aliisque probitatis et uirtutum meritis multipliciter commendatum horum intuitu fauore prosequi gracioso fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus si post diligentem examinacionem dictum Iohannem Petri ad hoc ydoneum esse reppereris super quo tuam conscienciam oneramus canonicatum et prebendam predictos quorum fructus redditus et prouentus sex marcharum argenti secundum communem extimacionem ualorem annuum ut ipse Iohannes Petri asserit non excedunt cum illos ut prefertur uel per lapsum temporis de consecrandis episcopis a canonibus diffiniti uel alias quouis modo eciam si per ipsius electi obitum uacare contigerit conferendos eidem Iohanni Petri cum omnibus iuribus et pertinenciis suis donacioni tue auctoritate nostra reserues districtius inhibendo uenerabili fratri nostro archiepiscopo et dilectis filiis capitulo Lundensi ac illi uel illis ad quem uel ad quos dictorum canonicatus et prebende collacio prouisio presentacio seu queuis alia disposicio communiter uel diuisim pertinet ne de canonicatu et prebenda predictis contra reseruacionem nostram huiusmodi disponere quoquo modo presumant et nichilominus canonicatum et prebendam predictos cum illos ut prefertur uacare contigerit eciam si actu <uel>[5] alias quouis modo uel ex alterius cuiuscunque persona seu per assecucionem alterius beneficii ecclesiastici apostolica auctoritate collati aut per liberam resignacionem alicuius per eum de illis apud sedem predictam uel extra Romanam curiam eciam coram notario publico et testibus sponte factam uacent eciam si tanto tempore uacauerint quod eorum collacio secundum statuta Lateranensis concilii ad sedem predictam legitime deuoluta aut dicti canonicatus et prebenda disposicioni apostolice specialiter reseruati existant et persona per cuius factum ultimo uacauerunt dicte sedis capellanus uel alias officialis aut fructuum et prouentuum camere apostolice debitorum collector uel succollector seu alicuius ex uenerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus familiaris fuerit cum plenitudine iuris canonici ac omnibus iuribus et pertinenciis suis eidem Iohanni Petri auctoritate nostra conferas et assignes inducens per te uel alium seu alios eundem Iohannem Petri uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem canonicatus et prebende iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendens inductum amoto exinde quolibet illicito detentore ac faciens ipsum Iohannem Petri uel dictum procuratorem[6] pro eo ad huiusmodi prebendam in dicta ecclesia Lundensi in canonicum recipi et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo dicte ecclesie cum dicti iuris plenitudine assignatis sibique de ipsorum canonicatus et prebende fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuencionibus uniuersis integre responderi contradictores auctoritate nostra (appellacione postposita compescendo)[7] non obstantibus quibuscunque statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie Lundensis contrariis iuramento confirmacione apostolica uel quacunque firmitate alia roboratis aut si aliqui apostolica uel alia quauis auctoritate in eadem ecclesia Lundensi in canonicos sint recepti uel ut recipiantur insistant seu si super prouisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis ipsius ecclesie speciales aut aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales dicte sedis uel legatorum eius litteras impetrarint eciam si per eas ad inhibicionem reseruacionem et decretum uel alias quomodolibet sit processum quibus omnibus eundem Iohannem Petri in assecucione dictorum canonicatus et prebende uolumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem canonicatuum et prebendarum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari seu si eisdem archiepiscopo et capitulo uel quibusuis aliis communiter uel diuisim ab eadem sit sede indultum quod ad recepcionem uel prouisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici suspendi uel excommunicari non possint quodque de canonicatibus et prebendis ipsius ecclesie aut aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem prouisionem presentacionem seu quamuis aliam disposicionem coniunctim uel separatim spectantibus nulli ualeat prouideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de uerbo ad uerbum de indulto huiusmodi mencionem et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali uel speciali cuiuscunque tenoris existat per quam presentibus non expressam uel totaliter non insertam effectus earum impediri ualeat quomodolibet uel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis aut si dictus Iohannes Petri presens non fuerit ad prestandum de obseruandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie Lundensis solitum iuramentum dummodo in absencia sua per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam ipsam accesserit corporaliter illud prestet ♦ Ceterum uolentes quod presentes nostre littere plenum sorciantur effectum ex certa sciencia auctoritate apostolica tenore presencium declaramus nostre intencionis fuisse et esse prefato Iohanni Petri duntaxat et nulli alteri cuiuscunque dignitatis status gradus ordinis uel condicionis existat sub presentis aut alterius cuiuscunque diei data de dictis canonicatu et prebenda uoluisse et uelle graciam fecisse et facere/ et si forte reperiri contingat nos de canonicatu et prebenda huiusmodi alicui uel aliquibus alii uel aliis concessisse aut mandasse prouideri eciam si ille uel illi auctoritate litterarum nostrarum ei uel eis antea sub quacunque forma uel expressione uerborum factarum canonicatum et prebendam predictos sic ut premittitur uacantes acceptauerit uel acceptauerint ac de illis earundem litterarum uigore sibi fecerit uel fecerint prouideri talia concessiones prouisiones et mandata et quecunque inde secuta eciam auctoritate predicta exnunc cassamus et irritamus ac nullius esse uolumus roboris uel momenti/ presentesque nostras litteras per quas prefato Iohanni Petri de dictis canonicatu et prebenda mandauimus prouideri ut prefertur perinde ualere et sortiri effectum debere ac de ipsis sibi prouideri posse ac debere decernimus ac si concessiones et mandata huiusmodi per nos alicui alii uel aliquibus aliis ut prefertur facta non fuissent seu minime processissent predictis necnon ordinacionibus nostris et constitucionibus apostolicis et aliis contrariis non obstantibus quibuscunque ♦ Et insuper si dictus Iohannes Petri ad hoc repertus fuerit ydoneus ut prefertur exnunc perinde irritum decernimus et inane si secus super hiis a quoquam quauis auctoritate scienter uel ignoranter contigerit attemptari ac si die date presencium eidem Iohanni Petri ad hoc reperto ydoneo de canonicatu et prebenda predictis cum interposicione decreti prouideri mandauissemus ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum septimo kalendas aprilis anno duodecimo.

1. Bonifacius (episcopus seruus seruorum dei)] Bonifacius etcetera Aa. 2. salutem (et apostolicam benedictionem)] salutem etcetera Aa. 3. arbitramur (et congruum ut illis se reddat sedes apostolica graciosam quibus ad id propria uirtutum merita laudabiliter suffragantur)] arbitramur etcetera Aa. 4. clericum] herefter overstreget Londe Aa. 5. <uel>] mgl. Aa. 6. procuratorem] herefter suum eius nomine in corporalem possessionem canonicatus et prebende iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendens inductum amoto exinde quolibet illicito detentore ac faciens ipsum Iohannem Petri uel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem canonicatus et prebende iuriumque et pertinenciarum predictorum et defendens inductum amoto exinde quolibet illicito detentore ac faciens ipsum Iohannem Petri uel dictum procuratorem Aa. 7. nostra (appellacione postposita compescendo)] nostra etcetera Aa.

Oversættelse

Bonifacius, biskop, Guds tjeneres tjener, til sin ærværdige broder biskoppen af Roskilde hilsen og apostolisk velsignelse. Vi anser det for sømmeligt og passende, at det apostoliske sæde viser sig nådigt over for dem, hvem deres egne dyders fortjenester rosværdigt anbefaler dertil. Da nu vor elskede søn Jens, udvalgt biskop af Odense, besad et kanonikat og en præbende ved kirken i Lund, - således som han stadig besidder dem -, på det tidspunkt, da han forfremmedes af os til kirken i Odense, der da var ledig, og da de forhåbentlig om kort tid bliver ledige, efter at samme Jens således er blevet forfremmet og skal modtage indvielsens nådegave, og da vi ønsker at omfatte vor elskede søn Jens Pedersen, gejstlige i Lunds stift, som er mangfoldige anbefalet til os for sit sædelige liv, sin vandel og sin retskaffenheds øvrige fortjenester og dyder, med nådig gunst i betragtning heraf, pålægger vi Dig, broder, ved apostolisk brev, at Du, hvis Du efter omhyggeligt at have prøvet ham finder nævnte Jens Pedersen egnet hertil, hvor vi bebyrder Din samvittighed, på vor myndighed reserverer for Din rådighed fornævnte kanonikat og præbende, hvis frugter, indtægter og indkomster, som denne Jens Pedersen forsikrer, ikke overstiger seks mark sølv i årlig værdi ifølge den almindelige indtægtsangivelse, når de måtte blive ledige som fornævnt eller ved udløbet af den tid, der er fastslået i kanonisk ret angående indvielse af biskopper eller iøvrigt på enhver måde, selv om det er ved den udvalgte biskops død, at overdrage samme Jens Pedersen med al ret og tilbehør. Du skal strengt forbyde vor ærværdige broder ærkebiskoppen og vore elskede sønner kapitlet i Lund og den eller dem, under hvem overdragelsen, provisionen, præsentationen af eller al anden rådighed over nævnte kanonikat og præbende i fællesskab eller hver for sig hører, at driste sig til at træffe bestemmelser om fornævnte kanonikat og præbende i modstrid med denne vor reservation. Du skal lige så vel med vor myndighed overdrage og anvise samme Jens Pedersen fornævnte kanonikat og præbende, når de måtte være ledige som fornævnt, med fuld kanonisk ret og al ret og tilbehør, selv om de er ledige ved handlingen eller iøvrigt på enhver måde eller fra en hvilken som helst anden person eller ved, at en eller anden har opnået et kirkeligt beneficium, der er overdraget med apostolisk myndighed, eller ved, at en eller anden frivilligt af egen drift har givet afkald på dem ved fornævnte sæde eller uden for den romerske kurie ligeledes i nærværelse af en offentlig notar og vidner, selv om de har været ledige på lang tid, at deres overdragelse ifølge Laterankonciliets bestemmelser lovformeligt er hjemfaldet til fornævnte sæde, eller nævnte kanonikat og præbende særligt er reserveret for apostolisk rådighed, og den person, ved hvis handling de sidst blev ledige, har været nævnte sædes kapellan eller official iøvrigt eller indsamler eller underindsamler af frugter og indkomster, der skyldes det apostoliske kammer, eller i tjeneste hos en af vore ærværdige brødre den hellige romerske kirkes kardinaler. Du skal fremdeles personlig eller ved en eller flere andre indføre samme Jens Pedersen eller hans befuldmægtigede i hans navn i faktisk besiddelse af fornævnte kanonikat og præbende og deres omtalte ret og tilbehør og forsvare ham efter indførelsen, idet enhver ulovlig besidder er fjernet derfra, og skaffe denne Jens Pedersen eller nævnte befuldmægtigede for ham antagelse til denne præbende ved nævnte kirke i Lund som kannik og broder efter at have anvist ham plads i koret og sæde i kapitlet i nævnte kirke med nævnte fulde ret og sørge for, at der fuldt ud svares ham alle frugter, indtægter, indkomster, rettigheder og oppebørsler af dette kanonikat og denne præbende, idet Du med vor myndighed tugter dem, der sætter sig op herimod, under udelukkelse af appel, uanset alle bestemmelser og sædvaner ved denne kirke i Lund, der strider herimod, selv om de er bekræftede ved ed, apostolisk stadfæstelse eller en hvilken som helst anden bekræftelse, eller uanset om nogen med apostolisk eller hvilken som helst anden myndighed er anerkendt som kannik ved samme kirke i Lund eller gør påstand om anerkendelse eller af nævnte sæde eller dets legater har fået særskilt brev på, at de skal have provision på kanonikater og præbende ved denne kirke, eller almindeligt brev om provision på kirkelige beneficier i de egne, selv om man derved er skredet til forbud, reservation og afgørelse eller er gået frem på nogen som helst anden måde. Det er nemlig vor vilje, at samme Jens Pedersen frem for alle disse skal have fortrinsret til at opnå nævnte kanonikat og præbende, men at der ikke derved må gøres nogen indskrænkning i deres ret til at opnå andre kanonikater og præbender eller beneficier; (Din overdragelse skal endvidere gælde), uanset om samme ærkebiskop og kapitel eller hvilke som helst andre i fællesskab eller hver for sig har fået bevilget af samme sæde, at de ikke skal være pligtige til anerkendelse eller provision af nogen, og at de ikke skal kunne tvinges dertil eller rammes af interdikt, suspension eller bandlysning, og at kanonikater og præbender ved denne kirke eller andre kirkelige beneficier, hvortil de i fællesskab eller særskilt har ret til overdragelse, provision, præsentation eller anden rådighed af enhver art, ikke skal kunne tildeles nogen ved provision ved apostolisk brev, som ikke fuldstændigt, tydeligt og ord til andet omtaler den bevilling; fremdeles uanset hvilken som helst anden begunstigelse fra nævnte sæde, almindelig eller særlig, hvilen ordlyd den så har, hvorved virkningen af den på nogen som helst måde kan hindres eller blot opsættes, hvis nævnte begunstigelse ikke tydeligt omtales eller i fuld udstrækning optages i dette brev, og hvorom og om hvis fulde ordlyd der i vort brev skal finde særlig omtale sted; (Din overdragelse skal også gælde), hvis nævnte Jens Pedersen ikke har været til stede for at aflægge den sædvanlige ed på at ville overholde denne kirke i Lunds bestemmelser og sædvaner, når blot han i sin fraværelse lader en egnet befuldmægtiget aflægge den, og når han kommer til denne kirke, gør det i egen person. Men det er vor vilje, at dette vort brev skal få sin fulde virkning, og vi erklærer med dette brevs ordlyd med apostolisk myndighed ifølge sikker viden, at det har været og er vor hensigt at have villet og ville vise fornævnte Jens Pedersen alene og ingen anden, hvilken dignitet, stilling, stand, grad, orden eller rang han end indtager, nåde angående nævnte kanonikat og præbende under nærværende eller enhver anden dags dato, og hvis man muligvis skulle finde, at vi har tilstået eller befalet, at dette kanonikat og denne præbende skulle gives til en anden eller nogle andre ved provision, selv om de ved vort brevs myndighed, der tidligere er udstedt for dem under enhver ordlyd eller udtryksmåde, har godtaget fornævnte kanonikat og præbende, der således er ledige som fornævnt, og de i kraft af samme brev har ladet sig dem give ved provision, kasserer og ugyldiggør vi fra nu af sådanne tilståelser, provisioner og befalinger og alt, hvad der ligeledes er fulgt derefter, med fornævnte myndighed og vil, at de skal være uden styrke eller betydning, og vi erklærer, at dette vort brev, hvorved vi har befalet, at nævnte kanonikat og præbende skulle gives fornævnte Jens Pedersen ved provision som fornævnt, derefter skal stå ved magt og have sin virkning, og at de kan og skal give ham ved provision, som om disse tilståelser og befalinger, der som fornævnt var udstedt af os til en anden eller nogle andre, ikke havde eksisteret eller slet ikke var fremkommet, samt uanset vore fornævnte forordninger og apostoliske bestemmelser og alt andet, der strider herimod. Og hvis man desuden finder nævnte Jens Pedersen egnet hertil som fornævnt, erklærer vi det derefter fra nu af ugyldigt og magtesløst, om nogen med hvilken som helst myndighed med eller uden vidne herom skulle forsøge at handle anderledes i denne sag, ganske som om vi på dette brevs udstedelsesdag ved en afgørelses mellemkomst havde befalet, at man ved provision skulle give samme Jens Pedersen, der var fundet egnet hertil, fornævnte kanonikat og præbende. Givet ved S. Pietro i Rom den 26. marts i vort (pontifikats) tolvte år.