1401. 30. marts.


Jens Lykke, ridder, skøder alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til Peder Nielsen af Ågård, ridder.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Luͤcke miles. salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri me latori presencium uiro nobili ac honesto domino Petro Nielssøn de Agard militi omnia et singula bona mea in Slæthæret. uidelicet curiam meam principalem Brwnnæm. Brwnnæmby atque Brwnnæmfangh. item omnia et singula bona mea ubicumque locorum in parrochiis Næsborgh. Sallingh Læwfstæth. Windblæsth. et Kornhæm sita. insuper omnia et singula bona mea in Slæthæret cum omnibus et singulis bonis meis ubicumque locorum in Hymbersysæl sitis. que quidem bona michi primo post mortem dilecte matris mee et postmodum post obitum fratris dicte matris mee Andree Gloob iure hereditario sunt aduoluta. cum omnibus et singulis dictorum bonorum pertinenciis. uidelicet agris pratis pascuis siluis piscaturis mericis. nemoribus molendinis. dam et proprie dammæsband. et aalgardstæth. necnon aliis quibuscumque pertinenciis. que predictis bonis pertinent/ et ab antiquo pertinebant\ siccis et humidis nullis penitus exceptis. schotasse ac libere resignasse per presentes iure perpetu<o>[1] possidenda. et sibi et heredibus suis secundum usum eorum atque uoluntatem perfruenda/ recognoscens me nichilominus per presentes. plenum et sufficiens precium pro dictis bonis acceptasse. et gratenter[2] secundum usum atque uoluntatem meam acceptasse et recepisse ♦ Qua propter obligo me meosque heredes dicto domino Petro Nielssøn. suisque ueris heredibus omnia predicta bona cum eorum singulis et uniuersis pertinenciis nullis exceptis liberare et disbrigare ab impeticione quorumcumque. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet dominorum Waldemari Albertessøn militis et Henrici sacerdotis in Kætthorp. Taghonis Nielssøn Nicholai Gloob de Westhløss et Iohannis Block armigerorum presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini m°cccc°. primo feria quarta proxima post dominicam palmarum.

1. perpetu<o>] perpetua A. 2. gratenter] = gratanter; cf. samme skriver i nr. 74.

Oversættelse

Jens Lykke, ridder, til alle, som ser dette brev, evig hilsen i Herren. Alle nulevende og tilkommende skal vide, at jeg til nærværende brevviser, den velbyrdige og ærlige mand hr. Peter Nielsen til Ågård, ridder, ved dette brev har skødet og frit overdraget mit gods, alt og et, i Slet herred, nemlig min hovedgård Brøndum, Brøndumby og Brøndumfang, ligeledes mit gods, alt og eet, hvor det end er beliggende, i sognene Næsborg, Skarp Salling, Løgsted, Vindblæs og Kornum, endvidere mit gods, alt og eet, i Slet herred tillige med mit gods, alt og eet, hvor det end er beliggende i Himmersyssel, hvilket gods først er tilfaldet mig med arveret efter min elskede moders sød og dernæst efter min nævnte moders broder Anders Globs bortgang, med alle og enhver af nævnte gods' tilliggender, nemlig marker, enge, græsgange, skove, indtægter, lunde, møller, damme og egne dammesband og ålegårdssted og endvidere ethvert af de andre tilliggender, som hører til førnævnte gods og fra gammel tid hørte dertil, vådt og tørt, uden nogen som helst undtagelse, til evig og retmæssig besiddelse at bruge for ham og hans arvinger i overenstemmelse med deres tarv og vilje, idet jeg ved dette brev erkender, at jeg har modtaget fuld og tilstrækkelig pris for det nævnte gods, og at jeg har modtaget den med tak i overensstemmelse med min tarv og vilje, hvorfor jeg forpligter mig og mine arvinger alt det fornævnte gods tillige med dets tilliggender, alt og eet, fra påkrav fra hvemsomhelst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig herrerne Valdemar Albertsen, ridder, Henrik, præst i Kettrup, Tage Nielsen, Niels Glob til Vestløs og Jens Blok, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1401, torsdagen næst efter palmesøndag.