1401. 30. marts.


Jens Lykke, ridder, skøder alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til Peder Nielsen af Ågård, ridder.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes L{ue}cke miles salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri. me latori presencium uiro nobili ac honesto. domino Petro Nielssøn de Agard militi omnia et singula bona mea in Slæthæret in Hymbersysel sita. uidelicet curiam meam principalem Brwnnæm et Brwnnemby. item omnia et singula bona mea in p<a>rrochiis[1] Næsborgh et Sallingh. insuper omnia et singula bona mea in Slæthæret/ et ubicumque locorum in Hymbersysel sita. que quidem bona. michi primo. post mortem dilecte matris mee et postmodum post obitum fratris dicte matris mee dilecte uidelicet Andree Gloob. felicis recordacionis [iure] hereditario sunt aduoluta. schotasse et libere resignasse per presentes. recognoscens me plenum et sufficiens precium atque ualorem sufficientem pro dictis bonis subleuasse et ad uoluntatem meam percepisse. ♦ Qua propter obligo me meosque heredes. firmiter in hiis scriptis. predicto domino Petro Nielssøn et suis heredibus omnia et singula bona predicta liberare cum eorundem bonorum pertinenciis et totaliter disbrigare ab impeticione quorumcumque. omni falsitatis materia proculmota et omnibus inuencionibus nouis proculmotis et exceptis ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum. domini Henrici sacerdotis in Kætthorp. Nicholai Ienssøn de Alsbiærgh Taghonis Nielssøn Nicholai Gloob de Westhløøss. et Iohannis Blok armigerorum. presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini millesimo quadringentesimo primo feria quarta proxima post dominicam palmarum\

1. p<a>rrochiis] porrochiis A.

Oversættelse

Jens Lykke, ridder, til alle, som ser dette brev, evig hilsen i Herren. Alle nulevende og tilkommende skal vide, at jeg til nærværende brevviser, den velbyrdige og ærlige mand, hr. Peder Nielsen til Ågård, ridder, ved dette brev har skødet og frit overdraget mit gods, alt og eet, i Slet herred i Himmersyssel, nemlig min hovedgård Brøndum og Brøndumby, ligeledes mit gods, alt og eet i sognene Næsborg og Skarp Salling, ydermere mit gods, alt og eet, i Slet herred og hvor det end er beliggende i Himmersyssel, hvilket gods først er tilfaldet mig ved arveret efter min elskede moders død og dernæst efter min nævnte elskede moders broder Anders Globs bortgang, salig ihukommelse, idet jeg erkender, at jeg har oppebåret og efter min vilje modtaget fuld og tilfredsstillende pris og tilfredsstillende værdi for nævnte gods, hvorfor jeg forpligter mig selv og mine arvinger udtrykkeligt i dette brev til at befri og fuldt ud hjemle førnævnte hr. Peter Nielsen og hans arvinger det førnævnte gods, alt og eet, tillige med dets tilliggender fra påkrav fra hvemsomhelst, uden nogen falskhed og nye påfund. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd hr. Henrik, præst i Kettrup, Niels Jensen til Alsbjerg, Tage Nielsen, Niels Glob til Vestløs og Jens Blok, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1401, torsdagen næst efter palmesøndag.