1401. 30. marts. Roskilde


Peder Madsen, biskoppen af Roskildes official, erklærer, at fru Edel, enke efter ridderen hr. Barnim (Eriksen), har fyldestgjort Niels Jensen angående et af denne begået manddrab og modtaget kvittering herfor.

Tekst efter A:

Tekst

Uniuersis et singulis ad quos presentes littere peruenerint Petrus Mathei officialis domini episcopi Roskildensis salutem in domino. ♦ Constet uniuersis latricem presencium nobilem dominam Etlæ nomine relictam domini Barnam militis pie memorie sub anno domini m° cd° primo quarta feria palmarum coram nobis in iudicio Roskildis presentibus fidedignis domino Nicolao Byllæ canonico Roskildensi et Inguaro Andree ciue ibidem Nicolao Ienssøn pro quadam obligacione contenta in litteris[a] ipsius domini Barnam super quodam homicidio per ipsum Nicolaum commisso nomine antedicti domini Barnam pro sua parte satisfecisse quapropter idem Nicolaus antedictam dominam quittauit exclusis tamen aliis heredibus ipsius domini Barnam ♦ In cuius quittacionis testimonium sigillum nostri officialatus presentibus est appensum ♦ Datum anno die et loco supradictis.

a. litteris] kendes ikke.

Oversættelse

Peder Madsen, hr. biskoppen af Roskildes official, til alle, til hvem dette brev når, hilsen med Gud. Det være vitterligt for alle, at nærværende brevfører den velbyrdige frue ved navn Edel, enke efter hr. Barnim, ridder - from ihukommelse - i det Herrens år 1401 onsdagen efter palmesøndag for os i retten i Roskilde i nærværelse af de troværdige mænd Niels Bille, kannik i Roskilde, og Ingvar Andersen, borger sammesteds, for sin part på førnævnte hr. Barnims vegne har fyldestgjort Niels Jensen med hensyn til en forpligtelse, indeholdt i hr. Barnims åbne brev, angående et af samme Niels begået manddrab. Derfor har samme Niels kvitteret førnævnte frue, dog med udelukkelse af samme hr. Barnims andre arvinger. Til vidnesbyrd om denne kvittering er vort embedssegl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.