1401. 31. marts. Slet herredsting


Tingsvidne af Slet herredsting, at Jens Lykke, ridder, har skødet alt sit gods i Slet herred og i Himmersyssel til hr. Peder Nielsen af Ågård, ridder.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Nicholaus abbas in Witheschøle. Olauus sacerdos ibidem. Henricus sacerdos in Kætthorp. Taghe Nielssøn. Iohannes Block Igilfaar Iacobus Griis. Iohannes Bwndæ Iohannes Pauli et Boecius in Br{ue}tthorp. salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri. nos sub anno domini. m° quadringentesimo primo feria quinta proxima ante festum pasce in placito Slæthæret presentes fuisse. uidisse et ueraciter audiuisse. quod constitutus coram nobis. et quampluribus aliis fidedignis. tunc temporis ibidem placitantibus. discretus uir et honestus Iohannes L{ue}cke miles. qui latori presencium uiro nobili ac honesto domino Petro Nielssøn de Agard militi. curiam suam principalem Brwnnæm. Br{ue}nnæmby atque Br{ue}nnæmfangh item omnia et singula bona sua in parrochiis Næsborgh. Sallyngh. Læwfstædh. Windblæsth. et Kornhæm sita. insuper omnia et singula bona sua in Slæthæret. et ubicumque locorum in Hymbersysæl sita. cum omnibus et singulis dictorum bonorum pertinenciis. uidelicet agris. pratis. pascuis. siluis. piscaturis. mericis. molendinis. et aalghardstæth. necnon aliis quibuscumque pertinenciis. que ab antiquo dictis bonis pertinebant. schotauit. et libere resignauit. publice atque uoluntarie coram nobis iure perpetuo possidenda ♦ Insuper idem dominus Iohannes L{ue}cke recognouit se coram nobis. plenum et sufficiens precium atque ualorem. pro dictis bonis. de dicto domino Petro Nielssøn recepisse et gratenter[1] ad uoluntatem suam acceptasse. ♦ Qua propter obligauit. se firmiter. suosque heredes dicto domino Petro suisque heredibus omnia predicta bona. cum eorum pertinenciis singulis liberare et disbrigare ab impeticione quorumcumque. omni falsitatis materia proculmota. ♦ Quod uidimus et audiuimus et in uerbo ueritatis protestamur et ad euidenciam. tamen firmiorem sigilla nostra presentibus duximus appendenda. ♦ Datum anno. et die quibus supra.

1. gratenter] = gratanter, cf. samme skriver i nr. 71.

Oversættelse

Niels, abbed i Vitskøl, Oluf, præst sammesteds, Henrik, præst i Kettrup, Tage Nielsen, Jens Blok, Ilfar, Jakob Gris, Jens Bonde, Jens Povlsen, Bo i Brøttrup til alle, som ser dette brev, evig hilsen i Herren. Alle nulevende og tilkommende skal vide, at vi i det Herrens år 1401, på fredagen nærmest før påske har været til stede på Slet herreds ting og har set og i sandhed hørt, at den gode og ærlige mand Jens Lykke, ridder, i nærværelse af os og mange andre troværdige, som den gang søgte tinget sammesteds har skødet og offentligt overdraget til nærværende brevviser, den velbyrdige og ærlige mand, hr. Peder Nielsen til Ågård, ridder, offentligt og frivilligt i nærværende af os sin hovedgård Brøndum, Brøndum by og Brøndumfang, ligeledes sit gods, alt og eet, i sognene Næsborg, Skarp Salling, Løgsted, Vindblæs og Kornum, endvidere sit gods, alt og eet, i Slet herred og i Himmersyssel, hvor de end er beliggende, tillige med alt og ethvert af nævnte gods tilliggender, nemlig marker, enge, græsgange, skove, fiskedamme, indtægter, møller og ålegårdssted og endvidere ethvert af de andre tilliggender, som fra gammel tid hørte til nævnte gods, til evig og retmæssig besiddelse. Ydermere har samme hr. Jens Lykke erkendt, at han i nærværelse af os har modtaget og gladeligt efter sin vilje accepteret fuld og tilfredsstillende pris og værdi for nævnte gods af nævnte hr. Peter Nielsen, hvorfor han udtrykkeligt har forpligtet sig og sine arvinger til at befri og hjemle nævnte hr. Peter og hans arvinger alt førnævnte gods tillige med alle dets tilliggender fra påkrav fra hvemsomhelst, uden nogen falskhed. Vi erklærer både i sandhed at vi har set og hørt dette, og vi har til des sikrere bevis herfor også ladet vore segl hænge under dette brev. Givet år og dag som ovenfor.