1401. 3. april.


Jens Lykke, ridder, forpligter sig til at overgive hr. Peder Nielsen af Ågård, ridder, to breve angående hovedgården Brøndum.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Iohannes Lucke miles. salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri. quod obligo me firmiter in hiis scriptis quod quasdam litteras apertas. uidelicet unam litteram. in qua Andreas Glob felicis recordacionis domino Iohanni D{ue}wæ militi curiam suam principalem Brwnnæm Brwnnæmby atque Brwnnæmfangh. inpignerauerat. et ego eandem litteram de dicto domino Iohanni Duwæ legitime redemi. una cum littera secutoria proprie følghebreff ipsius domini Iohannis Duwæ. latori presencium domino Petro Nielssøn de Agard militi. cum singulis. condicionibus. libertatibus. et articulis quibus easdem litteras habui et possedi. presentare uolo et porrigere ministrandas. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet domini Henricisacerdotis in Kætthorp. et Iohannis Block presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini mo cccco primo ipso die pasce.

Oversættelse

Jens Lykke, ridder, til alle, som ser dette brev, evig hilsen i Herren. Alle nulevende og tilkommende skal vide, at jeg i dette brev udtrykkeligt forpligter mig til at overgive og overdrage til nærværende brevviser hr. Peter Nielsen til Ågård, ridder, at forvalte visse åbne breve, nemlig et brev, i hvilket Anders Glob, salig ihukommelse, havde pantsat sin hovedgård Brøndum, Brøndumby, og Brøndumfang til hr. Jens Due, ridder, og jeg har på lovlig vis indløst samme brev fra nævnte hr. Jens Due, tilligemed et medfølgende brev, kaldet følgebrev, fra samme hr. Jens Due, tilligemed alle de enkelte vilkår, friheden og artikler, hvormed jeg har haft og besiddet disse breve. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd hr. Henrik, præst i Kettrup og Jens Blok hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1401 på selve påskedag.