1401. 4. april. Rom


Biskop Jens af Odense lover at betale servispenge til det apostoliske kammer.

Tekst efter A

Tekst

Mcccci indictione viiii die iiii aprilis. dominus Iohannes electus in episcopum Ottoniensem in Dacia promisit camere et collegio pro suo communi seruicio centumquinquaginta florenos et quinque seruitia[1] consueta ♦ Item recognouit camere tantum pro domino Volmaro centumuigintiquinque florenos et quinque seruitia consueta.

1. seruitia] herudfor i marg. Cardinales viiii A.

Oversættelse

1401 i den 9. indiktion den 4. april lovede hr. Jens, udvalgt til biskop af Odense i Danmark, over for kammer og kollegium som sit servitium commune 150 floriner og de fem sædvanlige servitier. Fremdeles anerkendte han blot over for kammeret for hr. Valdemar 125 floriner og de fem sædvanlige servitier.