1401. 3. maj.


Hartvig Breide, væbner, kvitterer hr. Henrik von Ahlefeld for 100 lybske mark på dronning Margretes vegne.

Tekst efter A

Tekst

Ik Hartuich Breydeknape bekenne vnde betůghe in dessem openen breue vor al den ghenen de nu synt vnde noch tø komen møghen dat ik hebbe oppe boret to voller nøghe h{uv}ndert Lubesche mark van heren Hinrike van Aleuelde de he my to danke wol betalet heft van myner leuen ghnedyghen vrowen weghen køningynne Margreten koningynne to Dennemarken to Norweghen vnde to Sweden vnde ik vnde myne eruen laten quid leddych vnde los in dessem breue desse vorscreuen myne leuen ghnedyghen vrowen vnde ere eruen vor desse vorscreuen hundert Lubesche mark vnde danke myner leuen ghnedyghen vrowen ghuder betalinge vor desse vorscreuen hundert mark vnde vor alle ghud ♦ Tho betůghenisse alle desser vorscreuen stůcke so hebbe ik myn ingheseghel myd guden wyllen ghehengket vor dessen bref de screuen is na godes bord verteynhundert iar dar na in deme ersten iare in des hilghen crůces daghe als id ghevunden wart.

Oversættelse

Jeg, Hartvig Breide, væbner, erklærer og bevidner ved dette åbne brev over for alle nulevende og for alle i fremtiden, at jeg til min fulde tilfredshed har oppebåret 100 lybske mark af hr. Henrik von Ahlefeld, som han har udredet til mig på vegne af min kære og nådige frue, dronning Margrete af Danmark, Norge og Sverige. Jeg og mine arvinger kvitterer ved dette brev den førnævnte kære nådige fyrstinde og hendes arvinger for de omtalte 100 mark og takker min kære nådige frue for god betaling af dette beløb på 100 mark og for al venlighed. Til vidnesbyrd om alle disse førnævnte punkter har jeg med god vilje hængt mit segl på dette brev, der er skrevet i det 1401ende år efter Guds fødsel den dag, hvor det Hellige Kors blev fundet.