1401. 11. maj.


Hartvig Pogwisch, væbner, kvitterer hr. Henrik von Ahlefeld, ridder, for 150 lybske mark på dronning Margretes vegne.

Tekst efter A

Tekst

Ik Hartwich Pogghewischeknape bekenne vnde bethughe openbare an desseme breue dat ik hebbe. opgheboret van deme erbaren manne her Hinrikevan Aleuelderyddere anderhalfhundert Lubesche. mark pennynghe wol. to ener noghe van myner ghnedeghe vrowen weghen Margaretenkoninghynne. to Dennemarken Zweden vnde to Norweghene. vnde ik Hartwich vorbenomet vnde myne eruen laten myne vorbenomeden ghnedighen vrowen Margareten vnde ere eruen vor de vorbenomeden anderhalfhundert marc qvit leddich vnde løes vnde danken eer ghuder betalinghe vnde. vor alle ghud ♦ To groterer bethůghenisse. al desser vorscreuen stucke. zo hebbe ik Hartwich vorbenomet myn inghezeghel mit willen vnde wolberadene můde. an dessen bref ghehenghet ♦ Gheuen na ghodes bort verteynhundert iar dar na in deme ersten iare. an deme auende. vnses heren godes hemelvart.

Oversættelse

Jeg, Hartvig Pogwisch, væbner, erklærer og bevidner ved dette brev åbenlyst, at jeg til min fulde tilfredshed af den hæderlige mand, hr. Henrik von Ahlefeld, ridder, har oppebåret 150 lybske mark på vegne af min nådige frue, dronning Margrete af Danmark, Norge og Sverige. Jeg, førnævnte Hartvig, og mine arvinger kvitterer førnævnte nådige frue Margrete og hendes arvinger for de omtalte 150 mark, og jeg takker hende for god betaling og for al venlighed. Til større vidnesbyrd om alle disse førnævnte punkter har jeg, førnævnte Hartvig, med samtykke og ved min fornufts fulde brug hængt mit segl på dette brev. Givet i det 1401ende år efter Guds fødsel dagen før Kristi Himmelfart.