1401. 31. maj.


Anders Pedersen af Svanholm, væbner, bemyndiger biskop Peder af Roskilde til at indløse alt det gods, der var tilfaldet ham som arv, hvilket gods ridderen hr. Holger, gift med hans søster Elene Pedersdatter, hvade haft for 200 mark sølv.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Andreas Petri de Swanæholm armiger salutem in domino ♦

Nouerint uniuersi. me latori presencium uenerabili in Christo patri ac domino. domino Petrodei gracia episcopo Roskildensi dedisse plenam auctoritatem et ius meum redimendi omnia bona mea. michi iure hereditario aduoluta que quidem bona. dominus Holmgerus miles cum dilecta sorore mea . Elena Pæthærsdoter habuit pro ducentis marchis argenti racione dotis eius sibi matrimonialiter copulate[1]

In cuius rei euidenciam sigillum meum una cum sigillis nobilium uirorum dominorum. Andree Olafsøn de Thyfstoftæ Bertholdi wan dær Oost militum Hemingi Ienssøn de Kinby et Petri Steen armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini millesimo cd° primo feria tercia proxima post dominicam sancte trinitatis.

1. copulate] vistnok med e rettet fra a A.

Oversættelse

Anders Petersen til Svanholm, væbner, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren.

Alle skal vide, at jeg til nærværende brevviser, den ærværdige fader i Kristus, hr. Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde har givet fuld myndighed og min ret til at indløse alle mine godser, som er tilfaldet mig med arveret, hvilke godser hr. Holger, ridder, tillige med mine elskede søster Elene Petersdatter har haft for 200 mark sølv på grund af hendes medgift, da hun som blev forenet med ham i ægteskab.

Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, herrerne Anders Olsen til Tystofte, Bertold van der Oost, riddere, Hemming Jensen til Kyndby og Peder Steen, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1401 på onsdagen næst efter trinitatis søndag.