1401. 2. juni.


Genbrev af søster Sofie Klausdatter, abbedisse i Roskilde sankt Clara kloster, til forrige nr.

Tekst efter Aa1

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus soror Sophia Clawesdoter abbatissa monasterii sancte Clare Roskildis totusque conuentus ibidem salutem in domino. ♦ Nouerint uniuersi nos quandam uirginem Margaretam Iensedoter sub nostri ordinis religione a uenerabili in Christo patre ac domino Petro, dei gracia episcopo Roskildensi, Hemingo Ienssøn de Kinby, Nicolao Mandorp et Nicolao Mandorp, germanis, Gødeke Gripssøn et Iohanne Gripssøn recepisse. ♦ Pro cuius religionis ingressu unam curiam suam in Lywngby maglæ sitam in Strøhæræth, dictam Nethrægaar, dantem sex talenta annone pro pensione annuali, in qua pronunc Nicolaus Petri meth haareth residet, cum omnibus suis adiacenciis nullis exceptis nostro conuentui ipsa de medio sublata per presentes duxerant assignandam iure perpetuo possidendam, unde obligamus nos et succedentes nobis, ut predictam curiam cum fructibus redditibus et obuencionibus pro indigenciis suis supportandis per totam uitam suam possideat pacifice et quiete. ♦ Ipsa uero ab hoc seculo migrante pensiones et obuenciones antedicte curie nostro conuentui libere cedant inter singulas sorores distribuende sine reclamacione quorumcumque. ♦ In cuius rei euidenciam sigillum meum una cum sigillo nostri conuentus presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini mocdo primo die corporis Christi.

Oversættelse

Søster Sofie Klausdatter, abbedisse i sankt Clara kloster i Roskilde, og hele konventet sammesteds til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle skal vide, at vi under vor ordens klosterliv har modtaget en jomfru Margrete Jensdatter fra den ærværdige fader i Kristus og herre Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, Hemming Jensen af Kyndby, Niels Manderup og Niels Manderup, brødre, Gødeke Gribsen og Jens Gribsen. For hendes indtræden i dette klosterliv havde de med dette brev ladet vort konvent overgive hendes gård i Store Lyngby i Strø herred, kaldet Nedergård, som giver seks pund korn som årlig afgift, i hvilken Niels Peders med håret nu bor, med alle dens tilliggender, intet undtaget, når hun er afgået ved døden, at besidde med rette evindeligt, hvorfor vi forpligter os og dem, der efterfølger os, til, at hun ukæret og i ro skal besidde fornævnte gård med frugter, indtægter og oppebørsler for hele sin livstid til bestridelse af hendes behov. Men når hun vandrer bort fra denne verden, skal afgifter og oppebørsler af fornævnte gård frit tilfalde vort konvent, at fordele mellem hver enkelt søster uden indsigelse fra nogen som helst. Til sikkerhed herfor er mit segl tillige med vort konvents segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1401 Kristi legems dag.