1401. 6. juni.


Johan Wessel kvitterer hr. Folmer Jakobsen, ridder, for betaling af al gæld.

Tekst efter A

Tekst

Witlick si allen luden de dessen breff zullen seyn offte horen lesen/ dat ick Iohan Weselo kenne vnde lye vormids dessen breue dat my her Volmar Iacobssonne riddere vulkomelike vnde wol to willen betalt vnde vornoghet heuet/ van aller schuld de he my vor dessen daghe datum desses breues schuldich heuet ghewesen/ vnde van allen kosten/ de ick vmme sinen willen ghedan mach hebben vor dessen daghe/ also dat ick hern Volmar Iacobssonne riddere vorscreuen vnde siine erffnamen vor my vnde vor myne erffnamen dar van quiit ledich vnde los schelde/ vnde loue to guder truwe dat he dar vmme negheene namanincghe liiden en sal in allen to komenden tiiden sunder alle arghelist offte enighe nye vonde dar ynne to sokene offte to vindene/ ♦ Vnde des to eynen tughe der wareit so hebbe ick Iohan Weselo vorscreuen myn inghezeghel ghehangen an dessen breff/ vnde hebbe ghebeden Iohanne Bartoen mynen werd to Brucge vnde Iohanne Hameken vmme ere inghezeghele to hanghene mit dem mynen vor dessen breff to eyner merren bekantnisse vnde tuchnisse aller vorscreuen dinghe vnde wii Iohan Bartoen vnde Iohans Hameke vorscreuen bekennen/ dat wii tor bede vnde begherte van Iohanne Weselo vorscreuen vnse inghezeghele to eyner merren tuchnisse vnde bekantnisse aller vorscreuen dinghe mit dem siinen ghehanghen hebben an dessen breff/ ♦ Dit was ghedan int iar vns heren viertheynhundert vnde eyn vp den zesten dach in iunio\

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle dem, der ser dette brev eller får det læst op, at jeg, Johan Wessel, formedelst dette brev erklærer og indrømmer, at hr. Folmer Jakobsen, ridder, til fulde og med god vilje har betalt og udredet til mig al den gæld, som han indtil dags dato har haft til mig, og for alle de udgifter, som jeg indtil denne dag på grund af ham måtte have haft. Således erklærer jeg hr. Folmer Jakobsen, ridder, og hans arvtagere gældfri over for mig og mine arvtagere, og jeg lover i fuldt troskab og uden nogen svig, at han i al fremtid i denne sag ikke skal blive udsat for senere retskrav, og at jeg hverken skal søge eller opnå nogen ny retslig afgørelse. Derfor har jeg, Johan Wessel, til sandt vidnesbyrd herom hængt mit segl på dette brev, og jeg har bedt Johan Bertoen, min vært i Brügge, og Johan Hameken om at hænge deres segl på dette brev sammen med mit til større tilkendegivelse og vidnesbyrd om alle disse førnævnte forhold. Vi, førnævnte Johan Bartoen og Johan Hameken, erklærer, at vi på forespørgsel og anmodning af førnævnte Johan Wessel har hængt vore segl på dette brev sammen med hans til større tilkendegivelse og vidnesbyrd om alle førnævnte forhold. Dette blev gjort i det Herrens år 1401 den 6. juni.