1401. 15. juni. Danzig


Reces af de preussiske stæders dag i Danzig.

Udtog efter Aa, udfyldt efter Hanserec.:

Tekst

[Anno domini 1401 Uiti et Modesti civitates Prusie Thorun Elbing Kongisberg Danczk congregate concordarunt] prout sequitur.Anno indtil sequitur[1] <1> Int [erste] ez vorramet[2] eynen briff der vrowen koningynnen von [Denemarken czu senden] sy [flislich byttende das sy den heren ertzbisschoff] von [LůLůndon[3] underwize und doran halde] das her [den steten dis landes] das gelt [beczale das sy em umme erer bethe willen] gestůndet vnd czu [tage gesatzt haben ouch sy bittende] das sy dy [rittere und knapen]dy rittere und knapen[4] ere manne in dem recesse [genant dorczu halde das sy den sůnebriff czu Calmern]Calmern[5] vorramet vorziglen/ vnd by [dy radmanne von Calmern legin bys dy sůne vůl]czogen wirt/ den steten dys land[es en denne vorbas czu antwerten der gelich] ouch czu schriben dem rate czu Ca[Ca]lmern [6] besundern dy vrowe koningynne czu bitten] vmme eren briff/ das dy sůne an erer kegen[wortichet alzo begriffen und geschen] ez/ vnd das ez den heren von Dantzke beuolen

<2-5> ..... <6> Item vorramet das man den gemeynen voyten vff Schone beuele/ das schos czu manen/ von den genen dy das noch schuldic syn/ vnd keyne gesatze/ vorbas dorvff setze/ dy schult vorgescrebin sy geuallen <7> .....

1. Anno indtil sequitur] Anno cccc primo Dantzik Uiti et Modesti Ba. 2. vorramet] Ba, [vorramen] Aa, if. Hancerec. 3. Lůndon] London Ba. 4. dy rittere und knapen] de iii rittere vnd den knapen Ba. 5. Calmern] Kalmarn Ba. 6. Ca]lmern ] Kalmarn Ba.

Oversættelse

I Herrens år 1401 på Viti et Modesti dag blev de forsamlede preussiske stæder Thorn, Elbing, Königsberg og Danzig enige om følgende: <1> For det første er det besluttet at sende et brev til dronningen af Danmark for indtrængende at bede hende om at opfordre ærkebiskoppen i Lund til og holde ham fast på at tilbagebetale stæderne i dette land de penge, som de på hendes anmodning har lånt ham. Hun skal desuden bedes om at opfordre de af hendes riddere og væbnere, som nævnes i denne reces, til at besegle det i Kalmar aftalte forsoningsbrev og deponere det hos rådmændene i Kalmar, indtil forsoningen er fuldbyrdet, til derudover at give svar til stæderne i dette land, til også at skrive til rådet i Kalmar. Især skal dronningen bedes om at dokumentere, at forsoningen er sket under edsaflæggelse og i hendes tilstedeværelse og at dette er blevet betroet herrerne fra Danzig.

<2-5> … <6> Det er besluttet, at man opfordrer alle fogederne i Skåne til at indkræve skat fra dem, der endnu ikke har betalt, og til fremover ikke at lave nogen aftaler, med mindre den føromtalte gæld er betalt. <7>…