1401. 16. juni. Roskilde


Richard, præst ved kirken i Bangor, og John Peraunt, serjeant-at-arms, undskylder over for kong Henrik 4. af England, at de endnu ikke er vendt tilbage til England, men lover at gøre det med det første.

Tekst efter A

Tekst

Inuictissime atque. metuendissime. princeps ♦ Nos. humiles. et deuoti orator et seruitor uestre magestatis commendamus nos eiusdem magestatis glorie attencius quo possumus et ualemus. post quam. noscat serenitas. uestra. nos. litteras uestras magnificas. de redeundo. ad partes. nobis. directas feria tercia ebdomade pasche. cum. omni. reuerencia nobis possibili leto animo recepisse. unde. statissime per nuncium nostrum. proprium. dominis regi. et. regine. Dacie. Swecie et Norwegie. scripsimus. pro. licencia ad partes. recedendi. una. cum nuncio eorundem qui tunc. uenerat de Anglia cum. litteris. uestris. magnificis. eisdem. directis./ in quibus ad partem. in quadam copia de huiusmodi licencia danda/ immo de remittendo nos ad partes intelleximus. plenius contineri. de quibus propter. locorum. distanciam in festo. corporis. Christi. et non ante/ responsum. reportauimus/ et. tale prout ex. quadam copia. presentibus. interclusa./ ad quod in continenti eisdem. rescripsimus/ et taliter prout. in. alia. copia eciam presentibus inclusa magestati. uestre antedicte. liculencius[1] . poterit apparere/ ♦ Ea propter affectu quo. ualemus. humiliori/ eidem magestati uestre supplicamus quatinus. serenitas. uestra discretissima pro. mora nostra. huiusmodi. per nos. nullo. modo affectata dignetur nos. habere. excusatos./ et cicius quo poterimus cum. proximo. securo. nauigio. deo duce intendimus. remeare. sed. ad nauigia lingue. Theutonicorum/ propter ea que in partibus istis puplice et famose. referuntur./ de hiis. que eis. et eorum amicis. hiis diebus. circa mare uestrum. Anglicanum contingebant/ ponere nos. ausi non sumus./ nisi prius per ipsos regem. et. reginam uel dominum episcopum. Roskeldensem./ quem. propter eximios. honores. intuitu. dicte. uestre. serenitatis. nobis. impensos ipsa. serenitas dignetur. habere. merito. recommissum/ specialiter et obnixe. eis. essemus commendati\ ♦ Prefatus. tamen episcopus eciam. per. uos instantissime. rogatus/ nisi audita uoluntate dictorum. regis. et. regine. hoc non audet ut dixit. attemptare/ ♦ Alia non. occurrunt hiis scriptis. digna nisi quod magestatem. uestram ad regimen populorum sibi commissorum \ diu conseruet \ altissimus feliciter. ut optamus. ♦ Scriptum. in ciuitate. Roskildensi. xvi. die mensis. iunii\ ♦ Uestri humillimi Ricardus. minister ecclesie. Bangorensis continuus orator ac Iohannes. Perant. seruiens ad arma seruitor ad imperia et mandata semper promptissimi.

1. liculencius] = luculencius.

Oversættelse

Såre uovervindelige og frygtindgydende fyrste. Vi ydmyge og hengivne supplikant og Eders majestæts tjener anbefaler os så indtrængende, vi kan og formår, til Eder, strålende majestæt, hvorefter I, høje fyrste, skal vide, at vi tirsdag i påskeugen med al os mulig ærbødighed og frydefuldt sind har modtaget Eders prægtige brev, der er rettet til os om at vende tilbage til landet, hvorfor vi straks gennem vor egen udsending har skrevet til den herre konge og fru dronning af Danmark, Sverige og Norge om tilladelse til at vende tilbage til landet sammen med sammes udsending, som da var kommet fra England Eders prægtige brev, rettet til samme, i hvilket vi for en del har forstået fuldstændigt indeholdes i en kopi om at give denne tilladelse eller rettere om at sende os tilbage til landet, angående hvilket vi på grund af den lange afstand mellem stederne har overbragt svaret på Kristi legems dag og ikke før, og det er sådant, således som det vil kunne være træffende og klart for Eder, fornævnte majestæt, ifølge en kopi, indesluttet i dette brev, hvortil vi indholdsmæssigt har tilskrevet samme, og det sådan, som det fremgår af en anden kopi, der ligeledes er indesluttet i dette brev. Derfor bønfalder vi Eder, samme majestæt, med så ydmyg kærlighed som muligt, at I, gode høje fyrste, skal værdiges at have os undskyldt for denne vor tøven, der på ingen måde er tilstræbt af os, og vi agter med Guds førelse at vende tilbage så hurtigt som muligt med den nærmeste sikre skibslejlighed, men vi har på grund af det, som fortælles offentligt og vidt og bredt i disse lande, angående dette, som berørte dem og deres venner i disse dage angående Eders engelske hav, ikke vovet at sætte vor lid til skibe af tyskernes tunge, medmindre vi særligt og ivrigt først var blevet anbefalet af denne konge og dronning eller den herre biskop af Roskilde, som I, høje fyrste, på grund af de overdådige hædersbevisninger, der er vist os af hensyn til Eder, nævnte høje fyrste, med rette skal værdiges at have anbefalet. Fornævnte biskop, der også er blevet indtrængende opfordret af Eder, vover dog, som han har sagt, ikke at forsøge dette undtagen efter at have hørt nævnte konges og dronnings vilje. Der findes ikke andet værdigt til dette brev, undtagen at den højeste må bevare Eders majestæt lykkeligt i lang tid til styret af de ham betroede folk, således som vi ønsker det. Skrevet i staden Roskilde den 16. juni. Eders såre ydmyge Richard, præst ved kirken i Bangor, vedvarende supplikant, og John Peraunt, serjeant-at-arms, tjener, stedse redebonne til befalinger og pålæg.