1401. 18. juni. Gislum herredsting


Tingsvidne af Gislum herredsting, at Peder Andersen Munk af Hedegård har ført vidnesbyrd, at Vide og hans hustru Elisabeth tidligere har pantsat deres gård i Hessel til ham for 100 mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Laurencius Iacobsøn Iohannes Niclessøn de Wæseburg Cristernus Niclessøn Petrus Swenssøn Laurencius Olefsøn Iacobus Iwerssøn Michael Niclessøn de Kyyæ Petrus Hwiid de Swinghelbierg Stigotus Pætherssøn Nicholaus Pætherssøn Litlæ Munk de Hawghbro et Nicholaus Pætherssøn de Hornum salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri nos sub anno domini mocod primo sabbato p[ro]ximo post festum beati Barnabe apostoli in placito Ghyslumhæret presentes fuisse uidisse et audiuisse quod Petrus A[n]dherssøn dictus Munk in Hedhægard coram nobis et aliis pluribus fidedignis tunc temporis ibidem placitantibus fuit [u]eraciter constitutus pleno et sufficienti testimonio placitali uidelicet cum testimonio octo uirorum discretorum uidelicet Iohannis Raang Iohannis Thord[søn Nicholai Smi]Thord[søn Nicholai Smi]dh[1] de Faandorp Iohannis P[æ]therssøn Rolly Petri [Knutssøn][2] Iohannis Pauelssøn de Hornum Iacobi Olefssøn de Hawghbro et Torstani de Wlstorp ad hoc discernend[um specialiter de]p[ut]atorum docuit lucide et probauit quod quidam nomine[3] Hwidiæ et Elsug marita sua dilecta prius in eodem placito fuerunt constituti recognouerunt se cum bono consensu et uoluntate exhibitori presencium Petro Andherssøn dicto Munk in Hedhægardh curiam suam dictam Hæsel et Hæs[el]fangh in eadem prouincia sitam cum suis pertinenciis uniuersis nil penitus exceptis ab antiquo annexis pro centum marchis Lybicensibus uidelicet in bonis denariis argenteis et datiuis inpignerasse ♦ Insuper obligauerunt se et heredes suos ipsi Petro Andherssøn dicto Munk et heredibus suis prenominata curia ut prescriptum est appropriare et penitus liberare ab inpeticione omnium quorumcumque donec prenominata curia[4] ab ipso Petro Andherssøn dicto Munk uel heredibus suis pro prenominata pecunie summa legittime redimatur hoc eciam adiecto quod recognouerunt se in eodem placito dicto tempore quod ad hoc non fuerunt conp<r>essi[5] neque coacti ut prescriptum est faciendum et cum pueris uxoris sue dilecte Elsug prenominate cum bonis eorum mobilibus et inmobilibus patrimoniis et fælug legittime fuerunt diuisi ♦ Hoc quod uidimus et audiuimus <omnibus>[6] quorum interest in uerbo ueritatis unanimiter protestamur per presentes ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra present[ibus] duximus apponenda ♦ Datum anno loco et die supradictis.

1. Thord[søn Nicholai Smi]dh] således Rep. 2. [Knutssøn]] nu ulæseligt A, men endnu læseligt ca. 1960. 3. nomine] ualmindelig forkortelse: noie med forkortelsesstreg over noi A. 4. prenominata curia] prenominatam curiam A. 5. conp<r>essi] conpessi A. 6. <omnibus>] mgl. A.

Oversættelse

Lars Jakobsen, Jens Nielsen af Visborg, Kristian Nielsen, Peder Svendsen, Lars Olufsen, Jakob Iversen, Mikkel Nielsen af Kyø, Peder Hvid af Svingelbjerg, Stig Pedersen, Niels Pedersen, Lille Munk af Havbro og Niels Pedersen af Hornum til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi i det Herrens år 1401 lørdagen næst efter apostlen sankt Barnabas' dag var til stede på Gislum herredsting, så og hørte, at Peder Andersen, kaldet Munk, i Hedegård i sandhed fremstod for os og adskillige andre troværdige mænd, der på det tidspunkt søgte tinge sammesteds, og klart påviste og godtgjorde med fuldt og fyldestgørende tingsvidnesbyrd, nemlig ved vidnesbyrd af otte gode mænd, nemlig Jens Rang, Jens Tordsen, Niels Smed af Fandrup, Jens Pedersen Rali, Peder Knudsen, Jens Povlsen af Hornum, Jakob Olufsen af Havbro og Torsten af Ulstrup, der var særlig befuldmægtigede til at træffe afgørelse, at en mand Vide og hans elskede ægtefælle Elisabeth tidligere var til stede på samme ting og erkendte, at de med fuldt samtykke og vilje til nærværende brevviser Peder Andersen, kaldet Munk, i Hedegård havde pantsat deres nævnte gård Hessel og Hesselfang i samme herred med alle dens tilliggender, intet overhovedet undtaget, som fra gammel tid hører dertil, for 100 mark lybsk, nemlig i gode og gængse sølvpenge. Desuden forpligtede de sig og deres arvinger til at hjemle denne Peder Andersen, kaldet Munk, og hans arvinger fornævnte gård som ovenfor omtalt og fuldstændigt fri den fra alle og enhvers påkrav, indtil fornævnte gård på lovformelig vis genindløses fra denne Peder Andersen, kaldet Munk, eller hans arvinger for fornævnte pengesum, ligeledes med denne tilføjelse, at de ikke var bundet eller tvunget som fornævnt til at gøre dette, og at de lovformeligt blev skiftet med hans elskede fornævnte hustru Elisabeths børn sammen med deres rørlige og urørlige fædrenegods og fællig. At vi har set og hørt dette, erklærer vi endrægtigt med dette brev i sandhedens navn over for alle, hvem det vedkommer. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år, sted og dag.