1401. 26. juni. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der sankt Jørgens dag besøger sankt Jørgens kapel ved Kalundborg eller rækker en hjælpende hånd til dets bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger Vor Frue kirke i Portiuncula 1. og 2. august, og bemyndiger biskoppen af Roskilde til at vælge skriftefædre til at meddele syndsforladelserne.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 70

Tekst

Bonifacius etcetera uniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem etcetera. ♦ Licet is de cuius etcetera ♦ Cupientes igitur ut capella beati Georgii prope Kalundborgh. Roskildensis diocesis in regno Dacie congruis honoribus frequentetur. et eciam conseruetur et ut Christi fideles eo libentius causa deuocionis confluant ad eandem et ad conseruacionem ipsius manus promptius (---) qui in festiuitate beati Georgii a primis uesperis usque per totam diem festiuitatis eiusdem eandem capellam deuote uisitauerint annuatim et ad conseruacionem ipsius manus porrexerint adiutrices illam indulgenciam et remissionem peccatorum auctoritate apostolica tenore presentium concedimus perpetue duraturam quam uisitantes ecclesiam beate Marie uirginis in Portiuncula (---) annuatim quomodolibet consequuntur et nichilominus ut fideles ipsi indulgencias huiusmodi eo uberius consequantur. uenerabili fratri nostro episcopo Roskildensi pro tempore existenti ut octo sacerdotes ydoneos religiosos uel seculares deputare ac ponere et deponere ualeat[1] qui per duas dietas ante festiuitatem ipsam[2] et per totam diem eiusdem festiuitatis fidelium ipsorum ad dictam capellam ut premittitur confluentium et eis confiteri uolentium confessionibus ipsorum diligenter auditis eis pro commissis debitam absolucionem auctoritate nostra impendere possint nisi forsan talia fuerint propter que sedes apostolica sit merito consulenda auctoritate predicta tenore presencium indulgemus. ♦ Nulli ergo (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum sexto kalendas iulii anno duodecimo.

1. ualeat] ualeant Aa. 2. ipsam] tilf. i marg. med henvisningstegn i stedet for overstreget predictam Aa.

Oversættelse

Bonifacius, o.s.v., til alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen o.s.v. Skønt han, hvis gave o.s.v.1) Da vi altså ønsker, at sankt Jørgens kapel nær Kalundborg i Roskilde stift skal opnå passende hædersbevisninger (---)1), tilstår vi med apostolisk myndighed i kraft af dette brev i tillid til (---)1) bevarelse, med evig varighed den eftergivelse (---)1), og for at disse troende lige så vel des mere overstrømmende kan opnå disse benådninger, bevilger vi med fornævnte myndighed i kraft af dette brev vor ærværdige broder, den til enhver tid værende biskop af Roskilde, at han kan udpege og ind- og afsætte otte egnede præster, regelbunden eller verdensgejstlige, som i to dage før denne fest og hele dagen for samme fest, efter omhyggeligt at have hørt disse troendes bekendelser, som strømmer til nævnte kapel som fornævnt, og som ønsker at bekende for dem, med vor myndighed skal kunne meddele dem tilbørlig forladelse for det begåede, medmindre det er af en sådan karakter, at det apostoliske sæde med rette bør rådspørges angående det. Intet menneske (---) 1). Givet ved S. Pietro i Rom den 26. juni i vort (pontifikats) tolvte år.