1401. 26. juni. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der trinitatis søndag besøger Vor Frue kirke i København eller rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger Vor Frue kirke i Portiuncula 1. og 2. august, og bemyndiger biskoppen af Roskilde til at vælge skriftefædre til at meddele syndsforladelserne.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 70.

Tekst

Bonifacius etcetera uniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem etcetera. ♦ Licet is de cuius etcetera. ♦ Cupientes igitur ut collegiata ecclesia beate Marie uirginis <H>a<fn>ensi[1] in regno Dacie[2] congruis honoribus frequentetur et eciam conseruetur et ut Christi fideles eo libentius causa deuocionis confluant ad eandem ecclesiam[3] et ad conseruacionem ipsius manus (---) confessis qui in festiuitate sancte trinitatis a primis uesperis usque per totam diem festiuitatis eiusdem eandem ecclesiam deuote uisitauerint annuatim et ad conseruacionem ipsius manus porrexerint adiutrices illam indulgenciam et remissionem peccatorum auctoritate apostolica tenore presentium concedimus perpetuo duraturam quam uisitantes ecclesiam beate Marie uirginis in Portiuncula (---) annuatim quomodolibet consequuntur et nichilominus ut fideles ipsi indulgencias huiusmodi eo uberius consequantur. uenerabili fratri nostro episcopo Roskildensi pro tempore existenti ut octo sacerdotes[4] religiosos uel seculares deputare ac ponere et deponere ualeat qui per duas dietas[5] ante festiuitatem predictam et per totam diem eiusdem festiuitatis fidelium ipsorum ad dictam ecclesiam ut premittitur confluentium et eis confiteri uolentium confessionibus ipsorum diligenter auditis eis pro commissis debitam absolucionem auctoritate nostra impendere possint nisi forsan talia fuerint propter que sedes apostolica sit merito consulenda auctoritate predicta tenore presencium indulgemus ♦ Nulli ergo (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum sexto kalendas iulii anno duodecimo.

1. <H>a<fn>ensi] Asloensi Aa. 2. Dacie] tilf. i marg. med henvisningstegn i stedet for overstreget Norwegie Aa. 3. ecclesiam] tilf. i marg. med henvisningstegn Aa. 4. sacerdotes] herefter overstreget ydoneos Aa. 5. dietas] rettet in scribendo fra dies ? Aa.

Oversættelse

Bonifacius, o.s.v., til alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen o.s.v. Skønt han, hvis gave o.s.v.1) Da vi altså ønsker, at kollegiatkirken Vor Frue i København i Danmarks rige skal opnå passende hædersbevisninger og ligeledes bevares, og at de troende kristne desto hellere for fromhedens skyld skal strømme til samme kirke og redebont række (---)1), tilstår vi med apostolisk myndighed i kraft af dette brev i tillid (---)1), og som hvert år fromt besøger samme kirke på sankt Trinitatis festdag fra den første aftensang og hele dagen igennem for samme fest og rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, den efter givelse af bod og syndsforladelse, som de (---)1), og for at disse troende lige så vel des mere overstrømmende kan opnå disse benådninger, til står vi med fornævnte myndighed i kraft af dette brev vor ærværdige broder den til enhver tid værende biskop af Roskilde, at han kan udpege og ind- og afsætte otte præster, regelbundne eller verdensgejstlige, som i to dage før fornævnte festdag og hele dagen for samme fest efter omhyggeligt at have disse troende bekendelser, der som fornævnt strømmer til nævnte kirke, og som ønsker at bekende over for dem, med vor myndighed skal kunne meddele dem tilbørlig forladelse for det begåede, medmindre det er af en sådan karakter, at det apostoliske sæde med rette bør rådspørges angående det. Intet menneske (---)1). Givet ved S. Pietro i Rom den 26. juni i vort (pontifikats) tolvte år.