1401. 26. juni. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. tillader dronning Margrete, at regelbundne personer må spise kød ved hendes bord på fastedage, dog med visse undtagelser.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 64

Tekst

Bonifacius etcetera carissime in Christo filie Margarete Dacie Swecie et Norwegie regine illustri salutem etcetera ♦ Prouenit (---) propositum coram nobis sepe contingat nonnullas personas religiosas ad mensam tuam et ad castra tua declinare et aliquas ex eis eciam tecum residere ad mensam quibus secundum statuta et consuetudines ipsorum ordinum est esus carnium interdictus nos tuis in hac parte supplicacionibus inclinati ut confessor tuus quem habes uel habere te continget pro tempore possit[1] eisdem personis auctoritate apostolica uescendi carnibus in hospicio tuo illis diebus dumtaxat quibus esus carnium a sacris canonibus communiter prohibitus non existit dummodo persone ipse iuramento uel uoto minime sint astricte licenciam concedere et cum eis dispensare super hiis predictis statutis et consuetudinibus ac priuilegiis apostolicis contrariis nequaquam. obstantibus deuocioni tue tenore presencium indulgemus ♦ Nulli ergo (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum sexto kalendas iulii anno duodecimo.

1. possit] possit cum Aa.

Oversættelse

Bonifacius, o.s.v., til sin kære datter i Kristus Margrete, Danmarks, Sveriges og Norges berømmelige dronning, hilsen o.s.v. Den oprigtige hengivenhed, (---)1), forelagt for os, ofte hænder, at nogle regelbunden personer nyder godt af Dit bord og Dine borge og nogle af dem ligeledes sidder til bords sammen med Dig, for hvem det ifølge deres ordeners bestemmelser og sædvaner det er forbudt at spise kød, bøjer vi os for Dine bønner i denne henseende og bevilger Dig, fromme datter, med dette brevs ordlyd, at Din skriftefader, som Du har eller for tiden måtte have, med apostolisk myndighed kan give samme personer tilladelse til at spise kød under besøget hos Dig, dog blot på de dage, på hvilke kødspisning ikke i almindelighed er forbudt af den hellige kirkeret, når blot disse personer slet ikke er bundet af ed eller løfte, og til at give dem dispensation i denne anledning, uanset fornævnte bestemmelser og sædvaner og apostoliske privilegier, der strider herimod. Intet menneske (---)1). Givet ved S. Pietro i Rom den 26. juni i vort (pontifikats) tolvte år.