1401. 28. juni. Bygholm


Johan Hoyer, borgmester i Hamburg, kvitterer dronning Margrete for 900 lybske mark, som han efter hendes opfordring havde tilstillet afdøde biskop Tetze af Odense og hr. Folmer Jakobsen, ridder.

Tekst efter A:

Tekst

Ik Iohan Høyer borgheremeister to Hamborch bekenne vnde betughe openbare in dessem mynem openen breue alse wmme de neghen hundert Lubesche mark de my myn ghnedige vrue kønyngynne Margareta van Dennemarken Sweden vnde Norwegene wmme to screff to scikkende deme erliken vadere biscop Tetzen van Odense deme ghot ghnedich sy. vnde heren Volmeren Iacopsonne riddere. vnde my sůluen alse vnser isliker dre hundert Lubesche mark\ desse vorscreuen neghen hundert Lubesche mark heft my vorbenomede myn ghnedige vrue køningynne Margareta. redeliken in reden pennyngen. wol vnde to danke to myner vulle<n>vulle<n>[1] noghe entrichtet vnde betalet. vnde ik vorbenomede myn ghnedigen vruen kønyngynnen Margareta vnde ere eruen vnde nakomlynghen. vnde vorbenomeden biscop Tetzen vnde heren Volmeren vnde ere eruen vor desse vorscreuen neghen hundert Lubesche mark vor my vnde mynen eruen qwyt loos vnde ganze ledich late myt dessem minem openen breue. vnde des openbare bekenne dat wedder my edder mynen eruen vnde nemande ienich ansprake edder manynge myt rechte wmme desse vorscreuen neghen hundert Lubesche mark hebben. edder hir na males hebben moghen. ♦ Vortmer wmme dat breff dat vorbenomede myn ghnedige vrue my to screff wmme dyt vorscreuene. ghelt to scikkende alse vorscreuen steit dat breff make ik doet vnde maktløs myt dessem mynem openen breff. vnde dat breff schal hir na nene macht hebben. vnde schal nemande hir na to ienich scaden edder hinder kommen. ♦ Vnde to merer bewaringe vnde bekantnize alle desser vorscreuen stykke so lade ik myn inghezegle myt willen vnde witschoff hengen an dessen myn openen breff. ♦ Vnde wy Iohannes Anderssone. Prytbyørn van Podbusk. vndeAnders Iacopssone riddere. vnde ik Wlueke Wlflam borgheremeister to deme Stralsunde vnde ik Werneke Hope en borghere to Lůbeke late vnse inghezegle to tůghen hengen an dessen breff ♦ Datum Byugholm anno domini millesimo quadringentesimo primo. uigilia beatorum Petri et Pauli apostolorum.

1. vulle<n>] vulle A.

Oversættelse

Jeg, Johan Hoyer, borgmester i Hamburg, erklærer og bevidner åbenbart med dette mit åbne brev vedrørende de 900 lybske mark, som min nådige frue, dronning Margrete af Danmark, Norge og Sverige, skriftligt bad mig om at tilstille den hæderværdige fader, salig biskop Tetze af Odense, og hr. Folmer Jakobsen, ridder, og mig selv, dvs. 300 lybske mark til hver af os. Disse førnævnte 900 lybske mark er blevet udredet og redeligt erlagt og betalt i rede penge til min fulde tilfredshed af min førnævnte nådige frue, dronning Margrete. Jeg førnævnte kvitterer ved dette mit åbne brev på mine og mine arvingers vegne min nådige frue, dronning Margrete, hendes arvinger og efterkommere, førnævnte biskop Tetze, hr. Folmer og deres arvinger for disse førnævnte 900 lybske mark. Jeg erklærer åbenbart, at hverken jeg eller mine arvinger eller nogen anden retteligt kan have nogen krav eller klager vedrørende disse førnævnte 900 lybske mark, og det vil vi heller ikke have fremover. Fremdeles med hensyn til det brev, som min førnævnte nådige frue skrev til mig om at sende de førnævnte penge, så gør jeg det ugyldigt og sætter det ud af kraft ved dette mit åbne brev. Brevet skal herefter ikke have nogen gyldighed, og det skal ikke nogensinde være til skade eller hindring for nogen. Til yderligere sikring og tilkendegivelse af alle disse førnævnte punkter, så lader jeg frivilligt og vel vidende mit segl hænge på dette mit åbne brev. Vi, Jens Andersen, Predbjørn von Podebusk, Anders Jakobsen, ridder, jeg, Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund, jeg, Werner Hoop, borger i Lübeck, lader som vidner vore segl hænge på dette brev. Givet i Bygholm i år 1401 dagen før de hellige apostle Peter og Paulus’ dag.