1401. 1. juli. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. eftergiver alle, der besøger Sankt Katharine kirke i Ribe og rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse, lige så meget af deres kirkebod som dem, der besøger sankt Marcus' kirke i Venezia Kristi Himmelfartsdag, og bemyndiger prioren sammen med otte præster til at meddele syndsforladelserne.

Tekst efter Aa, for de forkortede formler se nr. 70

Tekst

Bonifacius etcetera uniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem etcetera ♦ Licet is de cuius munere uenit etcetera ♦ Cupientes igitur quod ecclesia monasterii sancte Catherine uirginis ordinis fratrum predicatorum Ripensis diocesis congruis honoribus frequentetur et eciam conseruetur et ut Christi fideles. eo libentius causa deuocionis confluant ad eandem ecclesiam et ad eius conseruacionem manus (---) confessis qui in die dominica sancte trinitatis et per septem dies immediate sequentes eandem ecclesiam deuote uisitauerint annuatim et ad conseruacionem ipsius manus promptius porrigant adiutrices illam indulgenciam et remissionem peccatorum concedimus quam ecclesiam sancti Marci de Veneciis Castellanensis diocesis in festo ascensionis domini nostri Ihesu Christi uisitantes annuatim quomodolibet consequuntur/ ♦ Per hoc autem uolumus nec intendimus aliis indulgenciis per nos huiusmodi ecclesiam uisitantibus aut ad eius fabricam seu reparacionem manus adiutrices[1] uel alias inibi pias elemosinas erogantibus per nos concessis aliquatenus derogare ♦ Et nichilominus ut fideles ipsi indulgencias huiusmodi eo uberius consequantur priori dicti monasterii. pro tempore existenti ut octo sacerdotes ydoneos religiosos uel seculares. eligere ualeat[2] ac eciam deputare qui confessiones omnium et singulorum Christi fidelium ad ecclesiam monasterii huiusmodi confluentium causa huiusmodi indulgencie consequende et eis confiteri uolentium audire et confessionibus eorum diligenter auditis pro commissis eis debitam absolucionem impendere ualeant ac iniungere pro modo culpe penitenciam salutarem[3] nisi forsan talia fuerint propter que sedes apostolica sit merito consulenda auctoritate predicta tenore presencium concedimus facultatem. presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis ♦ Nulli ergo (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum kalendas iulii anno duodecimo.

1. adiutrices] herefter overstreget porrigentibus adiutrices Aa. 2. ualeat] ualeant Aa. 3. salutarem] herefter overstreget si og derefter overstreget lang nedstreg, måske f Aa. .

Oversættelse

Bonifacius, o.s.v., til alle troende kristne, der får dette brev at se, hilsen o.s.v. Skønt han, hvis gave det er o.s.v.1). Da vi altså ønsker, at kirken i den hellige jomfru Katharines kloster af dominikanerordenen i Ribe stift skal opnå passende hædersbevisninger og ligeledes bevares, og at de troende kristne desto hellere for fromhedens skyld skal strømme til samme kirke og redebont række en hjælpende hånd (---)1) tilstår vi i tillid (---)1) synder, og som hvert år fromt besøger samme kirke på sankt trinitatis søndag og de umiddelbart følgende syv dage og redebont rækker en hjælpende hånd til dens bevarelse den eftergivelse af bod og syndsforladelse som de på enhver måde hvert år opnår, der besøger sankt Marcus' kirke i Venezia, Castello stift, på vor herre Jesu Kristi Himmelfartsdag. Men det er ikke vor vilje, og vi har ikke til hensigt herved på nogen måde at indskrænke de andre benådninger, der af os er tilstået dem, der besøger denne kirke eller rækker en hjælpende hånd til dens bygningsfond eller forbedring eller iøvrigt sammesteds udreder fromme almisser. Og for at disse troende lige så vel des mere overstrømmende kan opnå disse benådninger, tilstår vi med fornævnte myndighed i kraft af dette brev den til enhver tid værende prior i nævnte kloster adgang til, at han kan udvælge og ligeledes udpege otte egnede præster, regelbundne eller verdensgejstlige, som kan høre alle de troende kristnes bekendelser, som strømmer til kirken i dette kloster for at opnå denne benådning og ønsker at bekende for dem, og efter omhyggeligt at have hørt deres bekendelser meddele dem tilbørlig forladelse for det begåede og pålægger dem frelsebringende bod i forhold til brønden, med mindre de er af en sådan karakter, at det apostoliske sæde med rette bør rådspørges angående dem, idet dette brev skal have gyldighed til i al evig fremtid. Intet menneske (---)1). Givet ved S. Pietro i Rom den 1. juli i vort (pontifikats) tolvte år.