1401. [Efter] 2. juli. Lübeck


Reces af hansedagen i Lübeck.

Udtog efter Aa, varianter fra Ba if. Bunge, da forlægget ikke har været tilgængeligt for udgiveren:

Tekst

Anno domini m cccc i in festo uisitacionis beate Marie uirginis domini nuncii consulares ciuitatum Lubeke ad placita congregati/[2] uidelicet de Hamborch Marquardus Schreye/ de Stralessundis Wulffardus Wulflam/ de Wismaria[3] Hermannus Meyer Conradus Buek[4] / de Luneborg[5] Albertus van der Molen et Iohannes Semelbecker/ de Liuonia de Ryge[6] Lubbertus Wittenborg[7] / de Tarpato[8] Hinricus Valenberch et domini consules ciuitatis Lubicensis pertractauerunt negocia infrascripta[1]

<1-3> .....

<4> Vortmer hebben de stede gesproken vmme etlike artikele de begrepen sin in den priuilegien alse van dem schipbrokigen gude dat geberget werd van dem redeliken arbeydeslone[9] darumme se geramet hebben de suluen artikele to vorbeterende/ vnde dat to handelnde mit der vrowen koningynnen vppe der stede behach ♦ Vnde der beteringe der artikele hebben se geramet alse hir nascreuen steit ♦ Dat irste artikel ♦ Were ok dat se arbeideslude etc. = nr. 14010702002.

<5-10> .....

1. Anno domini m cccc i in festo uisitacionis beate Marie uirginis domini nuncii consulares ciuitatum Lubeke ad placita congregati/[2] uidelicet de Hamborch Marquardus Schreye/ de Stralessundis Wulffardus Wulflam/ de Wismaria[3] Hermannus Meyer Conradus Buek[4] / de Luneborg[5] Albertus van der Molen et Iohannes Semelbecker/ de Liuonia de Ryge[6] Lubbertus Wittenborg[7] / de Tarpato[8] Hinricus Valenberch et domini consules ciuitatis Lubicensis pertractauerunt negocia infrascripta] Na godes bort xiiiiᶜ iar dar na in dem ersten up vnser vrouwen dach visitacionis nuncii consulares ciuitatum maritimarum de hanza Lubeke in Daca presencium Ca. 9. arbeydeslone] arbordeslone Ca.

Oversættelse

I år 1401 på Mariæ besøgelsesdag var rådmændene fra Lübeck forsamlet i Lübeck for at holde møde med rådsudsendingene fra følgende byer: fra Hamborg Marquard Screye, fra Stralsund Wulf Wulflam, fra Wismar Herman Meyer og Konrad Buk, fra Lüneburg Albrecht van der Molen og Johan Semelbecker, fra Livland Riga Lybert Wittenborg, fra Dorpat Heinrich Valenberg. De indgik følgende aftaler.

<1-3> …

<4> Desuden har stæderne drøftet visse bestemmelser, der er indeholdt i privilegierne, nemlig vedrørende det skibbrudne gods, der bliver bjerget, og vedrørende den fortjente arbejdsløn. Således har de besluttet at ændre bestemmelserne og at forhandle om dette med dronningen til behag for stæderne. De har besluttet at ændre bestemmelserne som følger: Første bestemmelse. Hvis de skulle få brug for arbejdskraft (osv. = nr. 93).

<5-10> …