1401. 8. juli. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. eftergiver dronning Margrete og fem af hendes udvalgte personer, der i løbet af 40 dage efter modtagelsen af brevet besøger fire kirker i hendes riger, lige så meget af deres kirkebod, som dem, der besøger Peterskirken, San Paolo Fuori le Mura, Laterankirken og Santa Maria Maggiore i Rom.

Tekst efter Aa, for den forkortede formel se nr. 63

Tekst

Bonifatius etcetera carissime in Christo filie Margarete Dacie Swecie et Norwegie regine illustri salutem etcetera. ♦ Eximie dilectionis sinceritas quam ad nos et Romanam geris ecclesiam promeretur ut peticionibus tuis illis presertim per quas animarum saluti consulitur quantum cum deo possumus fauorabiliter annuamus ♦ Tuis itaque supplicacionibus inclinati tibi et quinque personis uere penitentibus et confessis quas ad hoc duxeris eligendas infra infra sex[1] menses post receptionem presencium per quadraginta dies continuos uel interpolatos quatuor ecclesias in prefatis regnis consistentes quas duxeris eligendas uisitantibus ut illam indulgenciam et peccatorum remissionem consequamini quam alii Christi fideles uere penitentes et confessi deuote uisitantes Petri et Pauli apostolorum ac Lateranensis et sancte Marie Maioris de urbe ecclesias anno proxime preterito quomodolibet consequebantur auctoritate apostolica tenore presencium indulgemus ♦ Nulli ergo (---) ♦ Datum Rome apud sanctum Petrum octauo idus iulii anno duodecimo.

1. infra sex] tilf. i marg. med henvisningstegn Aa.

Oversættelse

Bonifacius, o.s.v., til sin kære datter i Kristus Margrete, Danmarks, Sveriges og Norges berømmelige dronning, hilsen o.s.v. Den sjældent oprigtige kærlighed, som Du nærer til os og den romerske kirke, fortjener, at vi, såvidt vi formår med Gud, nådigt imødekommer Dine begæringer, særlig dem, hvorved deres drages omsorg for sjælenes frelse. Idet vi derfor bøjer os for Dine bønner, bevilger vi med apostolisk myndighed i kraft af dette brev Dig fem personer, der føler sand anger og bekender deres synder, og som Du måtte udvælge dertil, og som inden seks måneder efter modtagelsen af dette brev i løbet af 40 dage i sammenhæng eller med afbrydelser besøger fire kirker i fornævnte riger, som Du måtte udvælge, at I skal opnå den eftergivelse af bod og syndsforladelse som andre troende kristne, der følte sand anger og bekendte deres synder, og som fromt besøgte apostlene Petrus' og Paulus' kirker og Laterankirken og San Maria Maggiore kirke i Rom sidst forbigangne år, på enhver måde opnåede. Intet menneske (---)1). Givet ved S. Pietro i Rom den 8. juli i vort (pontifikats) tolvte år.