1401. 8. juli. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger embedsmændene i the Exchequer at udbetale penge til bl.a. John Peraunt, serjeant-at-arms, og Henrik van der Odam, væbner, i forbindelse med en sendefærd til Norge, Sverige og Danmark.

Tekst efter A

Tekst

Henri par la grace de dieu roy Dengleterre et de France et seignur Dirlande\ as tresorer et chamberleins de nostre eschequier saluz\ ♦ Pur certeins materes que nous gisent trespres a cuer\ et que touchent le bien et honur de nous et de nostre roiaume\ volons de lassent de nostre conseil et vous mandons que a noz bien amez. Iohan Coluile chiualer et mestre Iohan Barelle bachiler es loys. queux nous auons ordenez daler en nostre message vers les parties Dalemaigne et a Iohan Perant. vn de noz sergeantz darmes. et Henri de Odein esquier queux nous auons auxi ordenez daler en nostre message as parties de Norwey. Swece et Denmark. facez liuerer par voie dapprest a tantz[1] de noz deniers sur lour despenses. come lour purra resonablement suffire pur les viages auantditz\ ♦ Donne souz nostre priue seal a Westminster le .viii. iour de iuillet lan de nostre regne seconde\

1. a tantz] = atantz.

Oversættelse

Henrik, af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre over Irland, til skatmesteren og kammerherrerne for Vort skatkammer. På grund af visse anliggender, der ligger Os meget på hjerte og som vedrører Vor egen og Vort kongeriges vel og ære, vil og befaler Vi med Vort råds samtykke, at I til højtærede ridder John Colville og mester John Barelle, licentiat i jura, som Vi har beordret på sendefærd til Tyskland, til ceremonimester John Peraunt og til væbner Henrik van der Odam, som Vi har beordret til Norge, Sverige og Danmark, ligeledes på sendefærd, med henblik på foreløbig dækning af deres udgifter udbetaler et sådant beløb fra Vor skattebeholdning, at det rimeligt vil være tilstrækkeligt for dem til de nævnte rejser. Givet under Vort personlige segl i Westminster den 8. juli i Vort 2. regeringsår