1401. 21. juli.


Tingsvidne, at tre gårde i Vellev, Aptrup og Hvorslev var fru Ingeborg Andersdatters rette arvegods.

Tekst efter nil

Tekst

Item et tings winde paa en gaard vdi Werløff, en gaard vdi Abtrop och en gaard i Hodzløff att thet wor frue Ingeborrig Anders daters rette arffue gotzs och aldrig hun aff <h>en<d>e[1] thet føre en hun skøtte thet Suend Skobbe. ♦ Datum mcdi° paa sanctæ Mariæ Magdalenæ affthen.

1. <h>en<d>e] renhe reg.

Oversættelse

Et tingsvidne angående en gård i Vellev, en gård i Aptrup og en gård i Hvorslev, at de var fru Ingeborg Andersdatters rette arvegods, og at hun aldrig havde afhændet dem, før hun skødede dem til Svend Skobe. Givet 1401 på sankt Maria Magdalenas aften.