(1)401. 28. juli. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden sender kong Albrecht af Sverige en kopi af dronning Margretes brev om Gotland og beder ham opfylde overenskomsten om afståelsen af øen samt sende befuldmægtigede til Skåne for at få afsluttet sagen.

Tekst efter Aa

Tekst

Eynfeldige befelunge etcetera ♦ Allirdurchluchster forste grosmechtiger gnediger herre ♦ Euwir grosmechtikeit wir senden in desem vnserm briffe vorslossen/ eyne copie des briffis der allirdurchluchsten frowen konigynne von Denemarken briff/ vns geantwert in vortagen der gebunge desis briffis/ euwir hochwirdige durchluchtikeit in ganczer begerunge bittende/ das euwir grosmechtikeit geruche anczusehen/ dese vnd vil ander ernste grosse manunge/ von der allirdurchluchsten frowen konigynne obengeschreben an vns gescheen/ vnd ouch das wir euwir durchluchtikeit alleczit/ vor czweyn iaren bis her gebeten haben vnd geschreb[en]geschreb[en][1] vmb vortretunge/ vnd fryhunge des landes/ vnd der stat czu Gotlandt/ als ir vns das pflichtig siet/ noch lute euwir briffe/ das vns doch bis her ny gescheen mochte/ also das wir durch grosse manunge/ der allirdurchluchsten frowen konigynne/ der sache als vil dor inne vns moglich ist czu thunde nicht lenger vorczien mogen/ vnd wellet noch innehaldunge deser copie/ off vnser frowen tag assumpcionis/ die euwren ken Schone in das H{ue}l dor czu senden/ mit euwir grosmechtikeit foller macht/ vnd do selbis von des landis vnd stat wegen/ czu Gotlandt/ czu vortretende/ wend wir willen haben die vnsern ouch dar czu senden/ in das H{ue}l czu Schone/ czu volenden ab got wil die sache/ ab wir mogen/ vmb das vns nicht en steet eyngerley orloy. ader krig anczufahen/ mit der allirdurchluchsten frowen konigynne vorgeschreben/ durch des landis vnd stat wegen/ czu Gotland/ vnd bitten desis briffis von euwir grosmechtikeit vns eyne vnvorczogen antwert/ by desem briffczeiger wedir czu schriben/ ♦ Gegeben off vnserm huse Marienburg am donirstage noch Iacobi anno cccc primo.

1. geschreb[en]] bogstaverne skjult af indbindning Aa, udfyldt efter Svenskt Dipl.

Oversættelse

Redelig anbefaling etc. Højtærede fyrste, stormægtige og nådige herre. Eders stormægtighed, vi sender i dette vort lukkede brev en kopi af den højtærede frue, dronningen af Danmarks brev, som blev overdraget os i dagene forud for udfærdigelsen af dette brev, og vi anmoder indtrængende Eders højtærede stormægtighed om, at Eders nåde vil være så nådig at betragte denne og mange andre alvorlige og indtrængende rykninger, som den førnævnte allernådigste frue dronningen har rettet til os. Vi har også flere gange i de sidste to år skriftligt anmodet Eders Højhed om at hæfte for landet og staden Gotland og fri det for retskrav, hvilket I er forpligtet til over for os ifølge Eders brev, hvilket dog hidtil ikke er sket. Således kan vi på grund af den allerhøjeste frue dronningens rykning ikke udskyde sagen længere, men gøre så meget som muligt i sagen. I bedes ifølge indholdet af denne kopi på dagen for Mariæ himmelfart sende Eders folk til Skanør i Skåne, udstyret med Eders stormægtigheds fuldmagt for at hæfte for landet Gotland, idet vi ligeledes vil sende vore folk til Skanør i Skåne for, om Gud vil og hvis vi kan, at få sagen afsluttet, uden at der opstår splid eller udbryder krig mellem os og den førnævnte allernådigste frue, dronningen, på grund af landet og staden på Gotland. Vi beder Eders stormægtighed om at give os et omgående svar på dette brev gennem vor brevbærer. Givet på vort slot Marienburg torsdag efter Jakobs dag i 1401.