1401. 3. august.


Niels Jensen af Klæstruplund skøder og oplader sit gods Klæstruplund til dronning Margretes repræsentant, hr. Mogens Munk, høvedsmand på Ålborghus.

Tekst efter A

Tekst

Alle the thettæ breff hører æller seer hielsar iak Nisse Iensson af Klæpstorplund ewinderlich quæthi meth gudh. ♦ Thet skal alle mæn witerlicht ware the som nu æræ oc her æfter commer at iak hauer skøøt oc vplatit en hiederlik man oc erlikæ herræ Magnus Munkriddare oc høuætzman pa Alborgh hws alt mit goz som er Klæpstorplund i Hornumhæret oc all annar stath e hwar thet ligger mæth alle sin tilligelse wat oc thiwrt ænktæ vnden takit pa en hiederlike fyrstynnes weghnæ som er fru Margreta. drotning i Swerike. Norghe oc Danmark oc hauer hauer [1] hanom pa hennæ weghnæ alzthinges vplatit. oc kennes mik æller nokor minæ arwinge ængin rææt her æfter i thet [2] goz at hauæ meth thettæ nærwærinde breef ♦ In cuius rei euidenciam et cautelam firmiorem sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet domini Rytgeri sacerdotis Ione Wifferdzson. Nicolai Andersson. Petri Anderson dicti Munk. Nicolai Griis Laurencii. Geed et Lille Munk presentibus est appensum. ♦ Datum anno. domini millesimo[3] quadringentesimo primo feria quarta proxima post diem beati Petri ad uincula.

1. hauer ] herefter underprikket hennæ A. 2. ] fornepde = fornempde (nasalstregen glemt). 3. millesimo] herefter overstreget ccco A. .

Oversættelse

Jeg Niels Jensen af Klæstruplund sender alle, der hører eller ser dette brev, evindelig hilsen med Gud. Det skal være vitterligt for alle, såvel nulevende som fremtidige, at jeg til den hæderlige mand og ærlige herre, Mogens Munk, ridder og høvedsmand på Ålborghus, som repræsentant for den hæderværdige fyrstinde, fru Margrete, dronning i Sverige, Norge og Danmark, har skødet og opladt alt mit gods, nemlig Klæstruplund i Hornum herred og ethvert andet sted, hvor det end er beliggende, med alle dets tilliggender af vådt og tørt uden undtagelse, og jeg har opladet ham det altsammen på hendes vegne. Jeg erkender med dette brev, at hverken jeg eller nogle af mine arvinger har nogen ret til det fornævnte gods for fremtiden. Til vidnesbyrd herom og større sikkerhed herfor er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig hr. Roger, præst, Jon Viffertsen, Niels Andersen, Peder Andersen, kaldet Munk, Niels Gris, Lars Ged og Lille Munk. Givet i det Herrens år 1401 onsdag efter dagen for sankt Peter i lænker.