1401. 9. august.


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer hr. Anders Olufsen af Næsby en lod i Gryde å mølle.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Slauorum Gothorumque rex et dux Pomarenie Syælandiam inhabitantibus salutem et graciam ♦ Noueritis nos latori presencium domino Andree Olaui de Næsby quandam partem molendini dicti Gryde aa sibi iure hereditario et apertis litteris legaliter aduolutam et numquam postmodum per ipsum alicui alienatam iam primo adiudicamus libere possidendam per presentes inhibentes ne quis se de dicta parte contra uoluntatem ipsius aliqualiter intromittat[1] / ♦ Datum Slawelsæ anno domini m°cd°. primo uigilia sancti Laurencii nostro sub sigillo ad causas teste Iohanne Swenonis Bryms .

1. intromittat] intromittant A.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til indbyggerne på Sjælland hilsen og nåde. I skal vide, at vi nu for første gang tildømmer nærværende brevviser hr. Anders Olufsen af Næsby en lod i møllen, kaldet Gryde å, der lovformeligt var tilfaldet ham ifølge arveretten og åbne breve og aldrig senere afhændet af denne til nogen, at besidde frit, idet vi med dette brev forbyder, at nogen på nogen måde befatter sig med nævnte lod mod dennes vilje. Givet i Slagelse i det Herrens år 1401 dagen før sankt Laurentius' dag under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.