1401. 15. august.


Ove Steeg af Ølsemagle, væbner, erklærer på livstid at have lejet tre gårde i Ølsemagle og een gård i Grubbe-Hastrup af Roskilde sankt Agnete kloster.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Awo Steeghde Ølsiemaglæarmiger eternam in domino salutem. ♦ Pateat uniuersis quorum interest presentibus et futuris me a religiosis sororibus uidelicet domina Christina Bodoterpriorissamonasterii sancte Agnetis Roskildis et conuentu ibidem omnia bona sua uidelicet tres curias in Ølsyemaglæ Ramsæhæret et unam curiam in Grubbæhastorp Tunæhæret sita cum omnibus et singulis dictorum bonorum pertinenciis nullis demptis cum omni iure ipsis in eisdem bonis attinenti ad dies meos locatiue habuisse tali condicione prehabita quod ego dicto monasterio annuatim infra festum purificacionis beate uirginis Roskildis septem pund annone uidelicet dimidietatem in siligine et dimidietatem in ordio [1] cum i lagena alecum Scanensium[2] soluam expedite. hoc adiecto. quod si. in soluendo dictam pensionem aliquo anno defecero. extunc dicta bona eidem monasterio iuxta placitum libere cedant ordinanda. ♦ Si uero bona prefata quod absit causa mei deuastantur quoquo modo. extunc duo uiri discreti ex parte dicti conuentus et duo ex parte mei eligantur. ad quorum dictum et arbitrium stabit quantum de dicta pensione de cetero erogabo. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet Iohannis Nicolai. Byllæ proconsulum Roskildensium. et Petri Magni consulis ibidem presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini m° cd° primo die assumpcionis Marie uirginis gloriose.

1. ordio ] = ordeo. 2. cum i lagena alecum Scanensium] tilf. o.l. A.

Oversættelse

Ove Steeg af Ølsemagle, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Det gøres vitterligt for alle, hvem det angår, nulevende og tilkommende, at jeg af de fromme søstre, nemlig fru Kristine Bosdatter, priorinde for sankt Agnete kloster i Roskilde, og det menige konvent sammesteds har forpagtet på livstid alt deres gods, nemlig tre gårde i Ølsemagle, Ramsø herred, og en gård i Grubbe-Hastrup, Tune herred, med nævnte gods' tilliggender, alle som et, intet undtaget, med al ret, der tilkommer dem til dette gods, på den betingelse, at jeg hvert år inden kyndelmisse i Roskilde uden vægring leverer nævnte kloster syv pund korn, nemlig halvdelen i rug og halvdelen i byg tillige med en tønde skånske sild, med den tilføjelse, at hvis jeg på en eller anden måde svigter med betalingen af nævnte afgift (landgilde) da skal nævnte gods tilfalde klostret til frit at råde over efter behag. Men hvis fornævnte gods - hvad Gud forbyde - ved min skyld på hvilken som helst måde lægges øde, da skal der vælges to gode mænd på nævnte klosters vegne og to på mine vegne, efter hvis udsagn og kendelse man skal rette sig, med hensyn til hvor meget af nævnte afgift jeg for fremtiden skal betale. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig Jens Nielsen og Bille, borgmestre i Roskilde, og Peder Mogensen, rådmand sammesteds, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1401 på den glorværdige jomfru Marias himmelsfartsdag.