1401. 16. august.


Kong Erik 7. af Pommern erklærer over for indbyggerne på Sjælland, at han har pålagt Peder Jyde og Peder Nielsen, som ulovligt har forladt Bent Billes gods henholdsvis i Sandby og Solbjerg, inden 14 dage at vende tilbage dertil.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomarnensis Syælandiam inhabitantibus salutem et graciam ♦ Mandamus. Petro Iudæ qui de bonis Benedicti Billæ in Sandby et Petro Niclessøn de bonis suis in Solberghe illegaliter recesserunt infra xv dies ad ipsa bona unde sic recesserant se transferant commorando sibi de iure suo plenarie responsuri ♦

Datum Roskildis anno domini mcd primo. crastino assumpcionis Marie nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms\

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til indbyggerne på Sjælland hilsen og nåde. Vi pålægger Peder Jyde, som ulovligt har forladt Bent Billes gods i Sandby, og Peder Nielsen, som ulovligt har forladt hans gods i Solbjerg, inden 14 dage at begive sig tilbage til dette gods, hvorfra de således havde trukket sig tilbage, og blive der, idet de fuldstændigt skal svare ham af hans ret.

Givet i Roskilde i det Herrens år 1401 dagen efter Marias himmelfartsdag under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.