1401. 28. august.


1401 28. august, Reg. Dan. nr. *3711, optegnelse om, at afkast af terra Ymbrie til enken og sønner af hr. Thomas Morkerken ophører efter dennes død, vedrører interne forhold på Femern og udelades derfor i Dipl. Dan.