1401. 29. august.


Tingsvidne, at hr. Anders Uffesen af Tordrups arvinger samtykker i, at Essenbæk kloster beholder gods i Kastbjerg og Dalbyover.

Tekst efter reg

Tekst

Item et latins tings vinde aff Gierloffherrit ting, att her Anders Offessensaff Thorduparffuingge samtyckte thet godz til Essendbeck closter vdi Kasbierg och Dalbye offuer, som her Anders Offessen gaff til forscreffne closter. ♦ Datum mcdi° feria 2ᵃ proxima post festum sancti Bartholomei apostoli.

Oversættelse

Et tingsvidne på latin, afgivet af Gjerlev herredsting, at hr. Anders Uffesen af Tordrups arvinger samtykkede i, at Essenbæk kloster beholdt det gods i Kastbjerg og Dalbyover, som hr. Anders Uffesen havde givet til fornævnte kloster. Givet 1401 mandag næst efter den hellige apostel Bartholomeus' dag.