1401. 30. august.


Niels Krumme erkender at hr. Abraham Brodersen, ridder, for 50 svenske mark har indløst den panteret Mats Gustavsson, ridder, havde givet ham til gårdene Östra Segerstad og Nebbe i Reftele sogn samt Hethesryth, en møllestrøm og ødegården Skalleved.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Svenskt Diplomatarium

Tekst

Jæk Niæls Krommæ kænnæs thet meth thettæ mit opnæ breff at wælborn man hær Abram Brothærsson ridder hawir løøsd thet gotz aff mægh loflighæ oc fullælighæ foræ fæmtii swenschæ mark i gotha pænningæ, som i Swerikæ nv fore fullæ geuæ oc gengæ æræ, hwilket som her Mattes Gøstafson ridder hafthæ mægh til pant sat foræ fæmtii swenschæ mark, som hans breff vdwisær, thet han mægh thær vppa hawir giwet, hwilket gotz swo heder som hær æfter screwit star, som ær Østra Syærstædhæ i Ræftiliæ soken, en ødhæ garth i samme soken heder Nabbæ, item en heder Hethensryth, item en qwærnstrøm, item en øthæ garth heder Scallæwænæ. Thissæ for:de gotz hawir her Abram løøsd aff mægh for fæmtii swenschæ mark i gothæ pænningæ, som i Swerike nw for fullæ gangæ, som foræ ær sakth, swo at mægh wæl at nøghær, oc antworther jæk for:de her Abram Brothærsson alt thet for:de gotz oc the breff meth, som for:de her Mattes mægh thet for:de godz til pant meth sattæ. Tiil meer vissen at han thetta for:de gotz swo aff mægh løøsd hawir, som foræ ær sakth, tha hawir jæk Nissæ Krommæ for:de mit inzigle meth wiliæ oc widscapp hængd fora thettæ breff, oc bethir jak min kirkæhærræ hær Erik oc myn brother Bæynt Krommæ at the hængæ theræs inziglæ hær foræ meth til vitnesbyrth. Datum anno Domini m°quadringentesimo primo, crastino decollacionis beati Johannis baptiste.

Oversættelse

Jeg, Niels Krumme, vedkender med dette mit åbne brev at velbåren mand hr. Abraham Brodersen, ridder, lovligt og til fulde for 50 svenske mark i gode penge, som i Sverige nu er fuldt brugelige og gangbare, har løskøbt det gods, hvilket hr. Mats Gustavsson, ridder, havde givet mig i pant for 50 svenske mark, således som hans brev viser, som han har givet mig derpå. Hvilket gods hedder således som herefter står skrevet. Det er: Östra Segerstad i Refteleds sogn, en ødegård i samme sogn, der hedder Nabba, ligeledes en, der hedder Hedensryd, ligeledes en møllestrøm, ligeledes en ødegård, der hedder Skalleved. Dette fornævnte gods har hr. Abraham løskøbt fra mig for 50 svenske mark i gode penge, som i Sverige nu er fuldt gangbare, som før er sagt, således at jeg er vel tilfreds, og jeg overdrager fornævnte hr. Abaraham Brodersen alt det fornævnte gods og det brev med, som fornævnte hr. Mats gav mig det fornævnte gods til pant med. Til yderligere vished at han dette fornævnte gods således har løskøbt af mig som før er sagt, da har jeg, Niels Krumme, fornævnte, mit segl med vilje og viden ladet hænge under dette brev, og jeg beder min præst, hr. Erik, og min broder, Bengt Krumme, at de hænger deres segl herunder med til vidnesbyrd. Givet i det Herrens år 1401 dagen efter Skt. Johannes Døbers halshuggelse [29. august].