1401. 1. september.


Tue Nielsen af Gærsnæs skænker to gårde i Lillarød til Bosjø kloster.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Tue Nilsson af Giernäs wäpnares åth Bosiö closter uthgifne donationsskrifft på twenne gårdar i Lillerödi Hammarlunda sochn. ♦ Dat. ipso die beati Aigidii abbatis 1401.

Tue Nilssensaf Gärdznäs wäpnares uthgifne donationsskrifft åth Bosiö closter på 2ne gårdar i Lillarödhi Hammarlunda sochn 1401.

Twe Nickelssonaf wapn med sin kære fru Sophia Iensdotter skienckia och gifwa till priorissen och nunnorna i Bosöö closter till dess conventz bordh twå gordar liggiandes i Littlarödhi Hammarlunda sochni Frosteharadt och then tridie gård i thæn samma by gifwa the åth vicariens bordh såsom skulle hålla warfrue mässa hwert åår. ♦ Detta breef är verificerat med forrnefnde personers sigill tillyka och archiebiscopens her Iacobii Lund. ♦ Dat. 1401.

Tue Nilssons wäpnares medh sin hustros consens uthgifne donations breef till priorissan och nunnorna i Bosiö closter angående twenne gårdar liggiandes i Litlarödh Hammerlunda sochn och Frostehäradt. ♦ Item åth vicarien som skulle hålla wårfrue massa dher sammastedes gifwa dhe een gårdh liggiandes i förnefnde by sochn och haradt. ♦ Dat. 1401.

Oversættelse

Gavebrev udstedt af Tue Nielsen af Gärsnäs, væbner, til Bosjø kloster på to gårde i Lillaröd i Hammerlunda sogn. Givet på abbeden sankt Egidius' dag 1401.

Gavebrev, udstedt af Tue Nielsen af Gärsnäs, væbner, til Bosjø kloster på to gårde i Lillaröd i Hammarlunda sogn. 1401.

Tue Nielsen, væbner, tillige med sin kære fru Sofie Jensdatter skænker og giver priorinden og nonnerne i Bosjø kloster til dets klosterbod to gårde i Lillaröd i Hammarlunda sogn i Frosta herred, og den tredje gård i den samme by giver de til vikarens bord, som skulle holde Vor Frue messe hvert år. Dette brev er bekræftet med fornævnte personers segl tillige med ærkebiskoppen hr. Jakobs i Lund. Givet 1401.

Gavebrev, udstedt af Tue Nielsen, væbner, med sin hustrus samtykke, til priorinden og nonnerne i Bosjø kloster angående to gårde i Lillarød i Hammarlunda sogn og Frosta herred. Fremdeles giver de en gård i fornævnte by, sogn og herred til vikaren, som skulle afholde Vor Frue messe sammesteds. Givet 1401.