1401. [Efter] 8. september. Lund


Reces af hansedagen i Lund.

Tekst efter Aa

Tekst

Na godes bord mcccci iare vp vnser vrowen dage natiuitatis de heren radessendeboden van den steden nascreuen to Lunden to dage vorgaddert alse van Lubeke heren Hinrik Westhof/ Henning van Rinteln/ van Hamborch/ Iohan Hoyer/ Hilmar Lopow/ van Rostok Iohan van der Aa. van dem Stralessunde Wulf Wulflam Arnd Poleman/ van der Wismar Herman Meyer. Cord Buek/ handelden mit der vrowen koninginnen in iegenwerdicheit des koninges vnde erer beyder rade desse nascreuen sake de yodoch nicht to vulbordende sunder in beyden siden dar ane vnuorsproken ere beraet to rucge to nemende/ ♦ Conceptus ciuitatum etc. = nr. 14010908002 ♦ Conceptus regine etc. = nr. 14010908003 ♦ Conceptus regine de naufragio etc. = nr. 14010908004

<1> / Desse vorscreuen stede in iegenwerdicheit heren Berndes Wangelcouwen radmans to dem Gripeswolde de dat mede vulbordede hebben engedregen enen dach to Lubeke to holdende de<s>[1] sonnendages na sunte Lucas dage negestkomende des auendes in der herberge to wesende/ vulmechtich dar sulues to sprekende vnde to ramende wes de heren van Lubeke sik to en vormoden mogen vmme den hoen vnde homoet den de here van Wenden en gedan heft iegen recht

<2> Vortmer to sprekende vmme en antwerde der vrowen koninginnen to scriuende vm den dach den se begerende was de stede mit er to holdende

<3> Vortmer to sprekende vmme sendeboden to Prussen wart to sendende.

1. de<s>] de Aa.

Oversættelse

1401 år efter Guds fødsel på dagen for vor frues fødsel var sendebudene fra rådene i efternævnte stæder forsamlet til møde i Lund, nemlig fra Lübeck hr. Henrik Westhof, Henning von Rentelen, fra Hamburg Johan Hoyer, Hilmar Lopow, fra Rostock Johan von der Aa, fra Stralsund Wulf Wulflam, Arnold Poleman, fra Wismar Herman Mejer, Konrad Buk. De forhandlede med dronningen i overværelse af kongen og begges råd disse efterskrevne sager, idet de dog ikke tænkte at vedtage dem, men for begge siders vedkommende at vende tilbage til forhandlingerne uden at være forpligtede af en aftale. Stædernes udkast (osv. = nr. 155). Dronningens udkast (osv. = nr. 156). Dronningens udkast vedrørende strandretten (osv. = nr. 157). <1> Førnævnte stæder har i overværelse af hr. Bernd Wangelkauen, rådmand i Greifswald, der var indforstået dermed, aftalt at holde et møde i Lübeck søndag efter Skt. Lukas’ dag om aftenen i herberget og dér med fuldmagt at tale sammen og beslutte, hvad lübeckerne kunne ønske sig til bod for den hån og det hovmod, som venderne har udvist over for dem imod lov og ret. <2> Desuden skal der drøftes om hvilket svar, der skal skrives til fru dronningen vedrørende det møde, hun ønskede, at stæderne skulle holde med hende. <3> Desuden skal der drøftes om at sende sendebud til Preussen.