1401. 20. september.


1401 20. september, Reg. Dan. nr. *3717, Henrik Skinkel udsteder orfejdebrev til staden Lübeck, vedrører forhold mellem Lübeck og Femern og udelades derfor i Dipl. Dan.