1401. 26. september. Malmø byting


Tingsvidne af Malmø byting, at Ove Mogensen, rådmand i Lund, har afhændet den halvpart af en gård i Malmø, som han fik med sin hustru Margrete, til domkapitlet i Lund.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Benedictus Gøtssøn aduocatus uille. Malmøghe. Andreas[1] Brwn . Tulo Luderssøn . Lyderus Hincessøn consules. in eadem uilla. Iohannes Esberni. Iohannes Knop. Iohannes Bek et Andreas Iacobi ciues ibidem salutem in domino ♦ Constare uolumus uniuersis presentibus et futuris. quod sub anno domini mcd primo. in profesto Cosme et Damiani martirum Awe Magnussøn consul Lundensis in placito uille nostre Malmøghe predicte personaliter constitutus. dimidietatem suam in curia in qua Katerina relicta cuiusdam Erici quondam monetarii et ciuis Lundensis. una secum indiuise et indifferenter alteram possidet dimidietatem. inter curiam Gotskalci Lobek et curiam Henrici Teylslawere contigue situatam. quam quidem curie dimidietatem cum uxore sua Margareta bone memorie iusto titulo acquisiuit. uenerabili capitulo Lundensi. cum fundo et edificiis per ipsum in eadem erectis. cum liberis introitu et exitu necnon omnibus suis pertinenciis circumquaque. nobis et aliis pluribus presentibus fidedignis. alienauit. scotauit et in manus honorabilium uirorum dominorum Folquiniprepositi et magistri Petri Michaelis canonici ecclesie Lundensis. per modum scotacionis assignauit iure perpetuo possidendam transferens a se et suis heredibus in ipsum capitulum Lundense predictum. omne ius quod hucusque habuerat in eadem ♦ insuper[2] obligauit se et suos heredes. ad appropriandum et disbrigandum capitulo Lundensi predicto cum omnibus suis pertinenciis ut premittitur. dimidietatem curie predictam ab impeticionibus quorumcumque. ♦ In quorum omnium testimonium. sigilla nostra presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno et die quibus supra.

2. insuper] herefter overstreget olli Aa.

Oversættelse

Bent Gødesen, byfoged i Malmø, Anders Brun, Tule Lydersen, Lyder Hincesen, rådmænd i samme by, Jens Esbernsen, Jens Knop, Jens Bek og Anders Jakobsen, borgere sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1401 dagen før martyrerne sankt Cosmas' og sankt Damianus' dag fremstod personligt på tinge i vor fornævnte by Malmø Åge Mogensen, rådmand i Lund, og afhændede i vor og flere andre troværdige mænds nærværelse til det ærværdige Lundekapitel sin halvpart i en gård, i hvilken Katrine, enke efter en vis Erik, fordum møntmester og borger i Lund, udelt og uadskilt sammen med ham besidder den anden halvpart, liggende mellem Godskalk Lobeks gård og Henrik Teglslagers gård, stødende op til begge, hvilken halvpart i gården han med retmæssig adkomst har erhvervet med sin hustru Margrete - god ihukommelse - med toft og de af ham på samme gård rejste bygninger, med fri indgang og udgang samt med alle dens tilliggender overalt, og skødede og overgav den i de hæderlige mænd, herrerne Folkvin, provst, og magister Peder Mikkelsen, Lundekanniks, hænder ved skødning at besidde med evig ret, idet han fra sig og sine arvinger overførte til samme førnævnte Lundekapitel al ret, som han hidtil havde haft til samme. Ydermere forpligtede han sig og sine arvinger til at hjemle og frigøre fornævnte Lundekapitel fornævnte halvpart i gården med alle dens tilliggender som ovenfor nævnt fra krav fra hvemsomhelst. Til vidnesbyrd om alt dette er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år og dag.