1401. 28. september. Lund


Peder Andersen Munk af Hedegård, oplader til dronning Margrete alt det gods i Slet herred, som var pantsat ham af Anders Glob for 70 lybske mark, samt Klæstruplund, der var pantsat ham for 30 lybske mark.

Tekst efter A

Tekst

Iak Pæther Anderssøn som calles Munk. af Hethæ garth. kennes thet meth thettæ mit opnæ breff for allæ som nw æræ oc æn her æfter kommæ sculæ at iak meth ia. oc goth wiliæ hafuer up ladit oc afhent. mechtigh førstinne min nathighe fruæ drotning Margretæ alt thet gots e hwar thet helst liggar bothe i Slætehæreth oc anner stæth. huilkit mik til pant stoth af Anders Gloob for halffierthesintyughæ Lyubischæ mark meth all breff oc rætichet som iac ther upa hauer haft eller hawer. ♦ Oc ther til hafuer iac afhænt oc up ladit fornefndæ min fruæ Klapstorplund meth al breff ok rætichet som iac ther til hauer haft eller hafuer huilkit mic til pant stoth fore thrætyughe lødhich mark. ♦ Ok kennes iac at mic for alt thettæ forscrifnæ swa fult oc alt s[cheet] oc giort er[1] at mic fullelicæ oc wel at nøyer / ♦ Oc thy kennes iac meth thettæ breff. at iac eller minæ arwinge engin ret eller til talen til noghot af thettæ forscrifnæ i nokræ matæ hafue oc ey hafue sculæ i nogræ madæ ♦ Oc til mere bewaring allæ thisse forscrifnæ stůcke tha hauer iac mit incigle meth wiliæ oc witscap ladit henges fore thettæ breff ♦ Oc hafuer iac bethit erlighe. fadher. oc men sosom er bischop Laghe aff Wiburgh. her Magnus Munk her Elef Elefsøn. her Iønes Eskilssøn. her Iacop Calff. ridderæ. Drage oc Pæther Gylling awapn lade theræ inciglæ[2] til witnesbyrth henges fore thettæ breff. ♦ Datum. Lundis anno domini m°cd primo profesto beati Michaelis archangeli\ awapn

1. er] tilf. i linien A. 2. inciglæ] inciglæ incigle A.

Oversættelse

Jeg Peder Andersen, der kaldes Munk, af Hedegård erkender med dette mit åbne brev over for alle nulevende og fremtidige, at jer med mit jaord og min gode vilje har opladt og afhændet til den mægtige fyrstinde, min nådige frue, dronning Margrete, alt det gods i Slet herred og andetsteds der var pantsat mig for 70 lybske mark af Anders Glob, tillige med alle breve og rettigheder, som jeg har haft eller har derpå og deri. Fremdeles har jeg afhændet og opladt min fornævnte frue Klæstruplund med alle breve og rettigheder, som jeg har haft eller har derpå og deri, hvilket var pantsat mig for 30 lødige mark. Jeg erkender, at der for alt dette foranskrevne er sket mig fuldstændigt fyldest, og jeg har fået betaling, så at jeg er fuldt ud og vel tilfreds. Derfor erkender jeg med dette brev, at hverken jeg eller mine arvinger på nogen måde har nogen ret til eller krav på noget af dette foranskrevne og ikke på nogen måde vil kunne få det. Til yderligere bekræftelse på alle disse foranskrevne har jeg med min vilje og mit vidende ladet mit segl blive hængt under dette brev. Og jeg har bedt den ærlige fader og de ærlige mænd biskop Lave af Viborg, hr. Mogens Munk, hr. Elav Elavsen, hr. Jens Eskilsen, hr. Jakob Kalv, riddere, Drage og Peder Gylling, væbnere, om til vidnesbyrd at lade deres segl blive hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1401 dagen inden ærkeenglen sankt Mikaels dag.