1401. 28. september.


Gertrud Pedersdatter, enke efter ridderen hr. Erik Barnimsen af Skarresholm, pantsætter alt sit gods i Sønderød til Bent Bille af Solbjerg, væbner, for 100 mark sølv.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Gertrudis Pæthærsdoter relicta domini Erici Barnumssøn. quondam militis de Skarsæholm eternam in domino salutem ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri. quod recognosco me uiro nobili Benedicto Billæ armigero de Solbierghe latori presencium in centum marcis puri argenti ponderis Coloniensis et nullo alio ualore racione ueri mutui michi per ipsum amicabiliter\ facti teneri\ ueraciter obligatam pro quibus quidem centum marcis\ eidem Benedicto Billæ bona mea omnia et singula in Sunderuth parrochie Rethærsløf\ Løwæhæret cum omnibus dictorum bonorum pertinenciis uidelicet agris pratis pascuis siluis piscaturis nullis penitus quocumque nomine censeantur exceptis\ impignoro per presentes proximo placito Løwæhæret ante festum sancti Iohannis baptiste iam ad tres annos uenturum ab ipso uel heredibus suis per me uel meos heredes redimenda. tali condicione prehabita. quod predictus Benedict[us Bi]llæ uel sui heredes fructus redditus ceterasque obuenciones\ de eisdem bonis libere percipiat uel percipiant et liberam ordinacionem eorum habeat uel habeant donec legittime ut prefertur redimantur ♦ Insuper uolo ut quando prescripta bona. me uel meos heredes redimere contigerit hoc sibi uel suis heredibus per integrum annum antea testimonio placiti Løwæhæret\ publice intimabo uel intimabunt\ ♦ Insuper obligo me ad appropriandum disbrigandum et ad liberandum eidem Benedicto Billæ et heredibus suis supradicta bona omnia et singula. ab impeticione quorumcumque. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis. uirorum discretorum uidelicet domini Nicolai abbatis Sorensis\ Iohannis Gørstinge rectoris placiti generalis Selendie et Andree Griis de Northorp presentibus duxi apponendum ♦ Datum anno domini\ m° cccc° primo profesto sancti Michaelis archangeli\

Oversættelse

Gertruds Pedersdatter, enke efter hr. Erik Barnimsen, fordum ridder, af Skarresholm, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, nulevende og tilkommende, skal vide, at jeg erkender, at jeg i sandhed står i gæld til den velbyrdige mand Bent Bille, væbner af Solbjerg, nærværende brevfører, for hundrede mark lødigt sølv af kølnsk vægt og i ingen anden værdi, som et virkeligt lån, han venskabeligt har ydet mig. For disse hundrede mark pantsætter jeg med dette brev til samme Bent Bille mine ejendomme, alle som en, i Sønderød i Rerslev sogn, Løve herred, med alle tilliggender til nævnte gods, nemlig agre, enge, græsgange, skove, fiskevande, slet intet undtaget med hvilken benævnelse det ord kan opregnes at indløse på sidste Løve herredsting før sankt Hans om tre år af mig eller mine arvinger fra ham eller hans arvinger på den betingelse, at fornævnte Bent Bille eller hans arvinger frit skal nyde frugterne, indtægterne og de øvrige oppebørsler fra samme gods og frit disponere over det, indtil det som ovenfor nævnt lovligt indløses. Ydermere vil jeg, at når det måtte lykkes mig eller mine arvinger at indløse fornævnte gods, at da jeg eller de skal meddele ham eller hans arvinger det et fuldt år i forvejen, offentligt bevidnet på Løve herredsting. Ydermere forpligter jeg mig til at hjemle samme Bent Bille og hans arvinger mine ovennævnte ejendomme, alle som en, og til at frigøre og fri dem fra krav fra hvilke som helst. Til vidnesbyrd herom har jeg ladet mit segl tillige med de gode mænds segl, nemlig hr. Niels', abbed i Sorø, Jens Gyrstinges, landsdommer på Sjælland, og Anders Gris' af Nordrup hænge under dette brev. Givet i det Herrens år 1401 dagen før Mikkelsdag.